Τα Φθηνότερα Βενζινάδικα στην περιοχή σου

Έκλεισε η συμφωνία της Saab

Ημερομηνία δημοσίευσης: 7/7/2011

Η Swedish Automobile, η Saab Automobile, η Pang Da και η Youngman υπόγραψαν δεσμευτική τελική συμφωνία και συμφώνησαν στη σύσταση κοινής εταιρίας για την ανάπτυξη τριών νέων μοντέλων Saab.

 
Η Σουηδική Automobile N.V. (SWAN) και η Saab Automobile AB (Saab Automobile) ανακοίνωσαν την υπογραφή της τελικής συμφωνίας με την Pang Da Automobile Trade Co, Ltd (Pang Da) και την Zhejiang Youngman Lotus Automobile Co, Ltd (Youngman), μετατρέποντας, με αυτόν τρόπο, τη μη δεσμευτική συμφωνία που είχε ανακοινωθεί στις 13 Ιουνίου και αφορούσε επενδύσεις σε μετοχές συνολικού ποσού 245 εκατομμυρίων Ευρώ από την Pang Da και τη Youngman στην SWAN σε δεσμευτική συμφωνία, υποκείμενη σε ρυθμιστικές και άλλες εγκρίσεις τρίτων.

Επιπλέον, η Saab Automobile ανακοίνωσε μια πρόσθετη και υπό όρους συμφωνία με την Zhejiang Youngman Passenger Car Group, Ltd (Youngman επιβατικά αυτοκίνητα) για τη σύσταση μίας κοινής εταιρίας (ΝPJV) με έδρα τη Σουηδία, για την ανάπτυξη τριών νέων μοντέλων Saab.

Η δεσμευτική συμφωνία αφορά την επίτευξη στρατηγικής συμμαχίας, η οποία θα αποτελείται από μια τριμερή επιχείρηση διανομής (Distribution Joint Venture – DJV) και μία τριμερή επιχείρηση παραγωγής (Manufacturing Joint Venture – MJV) οχημάτων Saab και λοιπών οχημάτων ιδιοκτησίας της MJV (owned brand vehicles) στην Κίνα. Η συμφωνία υπόκειται προς έγκριση από τις αρμόδιες αρχές. Η συμφωνία επιτρέπει την επιστροφή του κου. Vladimir Antonov ως μέτοχο/χρηματοδότη της SWAN και της Saab Automobile, η οποία αναμένεται μόλις τα άμεσα συσχετιζόμενα μέρη ενδιαφέροντος του δώσουν την άδεια.

Η NPJV θα ανήκει κατά 50 τοις εκατό στην Saab Automobile και κατά 50 τοις εκατό στην Youngman Passenger Cars και αποτελεί το θεμέλιο για την επέκταση της προϊοντικής γκάμας της Saab με τρία νέα μοντέλα, τα οποία μέχρι τώρα δεν αποτελούσαν μέρος της σημερινής και μελλοντικής προϊόντικής της στρατηγικής. Ως εκ τούτου, η ΝPJV θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη τριών εντελώς νέων οχημάτων Saab: το Saab 9-1, το Saab 9 -6 και το Saab 9-7.

Κατά την διάρκεια της εξέλιξης των τριών αυτών μοντέλων, η Saab Automobile θα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και τη διαχείριση του σχεδιασμού, τη διαδικασία ανάπτυξης και δοκιμής για την έναρξη της παραγωγής καθώς και για την παροχή της απαραίτητης τεχνικής και ποιοτικής υποστήριξης, προσφέροντας τις δυνατότητες και την εμπειρία που ήδη έχει από το κορυφαίο Τμήμα Τεχνικής Ανάπτυξης στο Trollhättan. Η Youngman Passenger Cars θα είναι υπεύθυνη για την παροχή των αναγκαίων χρηματοοικονομικών επενδύσεων στην κοινοπραξία.

Η συμφωνία για την NPJV υπόκειται προς έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, την οποία η SWAN, η Saab Automobile και η Youngman Passenger Cars προσδοκούν να λάβουν έγκαιρα.

Tags: SAAB