Χρησιμα - Διάφορα - Ασφαλιστικές Εταιρείες

Index - Ασφαλιστικές Εταιρείες

Ασφαλιστικές Εταιρείες Ελλάδος Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Τηλέφωνο οδικής/φροντίδας
Ατλαντική Ένωση
2107454000
10234
Δύναμις Ασφαλιστική
2109988155
2109006900
Εθνική Ασφαλιστική
2109099000
2109988100
Ευρωπαϊκή Πίστη
2108119670
1137
Ευρώπη Ασφαλιστική
2103230707
2103230707
Ιντερσαλόνικα
2310492100
11555
Ορίζων Ασφαλιστική
2103227932
210-9988128
Υδρόγειος Ασφαλιστική
2109477200
8011125500
AIG
2106905500
2108127600
Allianz
2106905500
2109988188
Anytime
2109460000
1158
Apeiron Insurance Project
2130904300
2103497001
Arag
2107268000
2103497100
Axa Ασφαλιστική
2107268000
2107268000
Brokins
2108931600
2108931600
Ergo Hellas
2103705300
8011199000
Euroins
2109555600
2103497073
Eurolife FFH Ασφαλιστική
2109303800
2109303800
Groupama Ασφαλιστική
2103295111
2109988118
Generali
2108096100
18112
Hellas Direct
2122229999
2122229999
Interamerican
2109462000
1158
Interasco
2106793100
2109460293
Interlife Ασφαλιστική
2109334994
11199
Mapfre Asistancia
2106504020
2106504020
Mondial Assistance
2109988100
2109988100
ΝΝ Hellas
2104173300
2106504020
NP Ασφαλιστική
 
2104173157
Q Brokers
 
2162008000