Προϊόντα - Αξεσουάρ - Πλήρες σύστημα υψηλής διεύθυνσης

Calmini - Πλήρες σύστημα υψηλής διεύθυνσης
Το νέο στάνταρ στην αντικατάσταση του συστήματος διευθύνσεως για το ανυψωμένο Samurai σου. Το μόνο σύστημα που περιλαμβάνει 2 νέους βραχίονες και ακρόμπαρα για όλα τα σημεία. Παρέχει διάκενο για σούστα τοποθετημένη πάνω στο διαφορικό. Οι μπάρες διευθύνσεως κάνουν ευχάριστη την οδήγηση χωρίς προβλήματα. Το κιτ είναι πλήρες με δεξί και αριστερό βραχίονα διευθύνσεως, νέα ακρόμπαρα και οδηγίες.
CALIFORNIA CLUB 4X4 Μοσχονησίων 9- 11 2310319596 -
4Χ4 > Αξεσουάρ
Κατάλογος με μάρκες και αντιπροσωπείες
Μάρκες
Αντιπροσωπείες