Προϊόντα - Αναρτήσεις - Σύστημα ανάρτησης SPOA 6,58221

Calmini - Σύστημα ανάρτησης SPOA 6,58221
Ένας απλός τρόπος για να πετύχουμε τη μέγιστη ανύψωση σε οχήματα ίσιου διαφορικού, όπως το Samurai, είναι αυτός που ονομάζουμε “Spring Over”. Οι παλιοί προσαρμοστήρες αντικαθιστούνται από νέους με διορθωμένο το μήκος των σημείων τερματισμού. Το νέο σύστημα μετατροπής είναι πλήρως βιδωτό και τοποθετείται εύκολα. Πωλείται πλήρες και έτοιμο για συναρμολόγηση.
CALIFORNIA CLUB 4X4 Μοσχονησίων 9- 11 2310319596 -
4Χ4 > Αναρτήσεις
Κατάλογος με μάρκες και αντιπροσωπείες
Μάρκες
Αντιπροσωπείες