Προϊόντα - Λιπαντικά - Λιπαντικά STANDARD SPINDLE OIL

AVIN - Λιπαντικά STANDARD SPINDLE OIL
Τα αμιγή ορυκτέλαια AVIN STANDARD SPINDLE OIL SAE 10W, SAE 20W-2, SAE 30, SAE 40 και SAE 50, έχουν υψηλό δείκτη ιξώδους γενικής λίπανσης μηχανών και μηχανημάτων.
AVIN OIL Α.Ε. Ηρώδου Αττικού 12α, Μαρούσι 2108093500 -
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ > Λιπαντικά
Κατάλογος με μάρκες και αντιπροσωπείες
Μάρκες
Αντιπροσωπείες