Προϊόντα - Πρόσθετα - Λιπαντικά κυκλοφοριακών συστημάτων LEDA OIL

AVIN - Λιπαντικά κυκλοφοριακών συστημάτων LEDA OIL
Αμιγή ορυκτέλαια υψηλού δείκτη ιξώδους χαμηλού σημείου ροής LEDA OIL ISO 22, ISO 32, ISO 46, ISO 68, ISO 100, ISO 150, ISO 220, ISO 320 και ISO 460. Τα ορυκτέλαια αυτά είναι κατάλληλα για κλειστά κυκλοφοριακά συστήματα.
AVIN OIL Α.Ε. Ηρώδου Αττικού 12α, Μαρούσι 2108093500 -
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ > Πρόσθετα
Κατάλογος με μάρκες και αντιπροσωπείες
Μάρκες
Αντιπροσωπείες