Προϊόντα - Πρόσθετα - Πρόσθετο λαδιού-Βελτιωτικό καυσίμων

CARTECH - Πρόσθετο λαδιού-Βελτιωτικό καυσίμων
Βελτιώνει την καύση αμόλυβδης και απλής βενζίνης.Μειώνει τα χτυπήματα του κινητήρα.Προστατεύει από την σκουριά και το πάγωμα του καυσίμου. Καθαρίζει το συστημα τροφοδοσίας και δεν βλάπτει τον καταλύτη.
AUTOJOHNIK ΚΑΛΥΜΝΟΥ6 ΚΑΙ ΧΙΟΥ 2102321965 -
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ > Πρόσθετα
Κατάλογος με μάρκες και αντιπροσωπείες
Μάρκες
Αντιπροσωπείες