Προϊόντα - Ηχεία - Hχεία SST4.6

SOUNDSTREAM - Hχεία SST4.6
Όσες φορές και αν προσπαθήσατε να ανεβάσετε το volume στην πηγή σας, πήρατε μόνο παραμόρφωση και θόρυβο μιας και τα εργοστασιακά ηχεία δεν ανταποκρίνονταν. Ενισχύστε τα πίσω σημεία με ομοαξονικά 4.6” και ισχύος 100Watt και δείτε αμέσως τη διαφορά.
Αφοι ΓΑΛΕΑΔΗ ΟΕ Ελευθερίας 46 Νικόπολη Θεσ/νίκη 2310688383 -
ΗΧΟΣ > Ηχεία
Κατάλογος με μάρκες και αντιπροσωπείες
Μάρκες
Αντιπροσωπείες