Προϊόντα - Ενισχυτές - Ενισχυτής Ζ4Χ400

SPL - Ενισχυτής Ζ4Χ400
Τετρακάναλος ενισχυτής χαμηλής ισχύος για εφαρμογές όπου η ποιότητα και όχι η μεγάλη ένταση είναι ο πρωταρχικός σκοπός. Η SPL νοιάζεται για όλα τις κατηγορίες πελατών. Ακόμη και για αυτούς που θέλουν καλύτερο ήχο χωρίς αυτό να συνεπάγεται μελλοντικά ακουστικά προβλήματα.
Αφοι ΓΑΛΕΑΔΗ ΟΕ Ελευθερίας 46 Νικόπολη Θεσ/νίκη 2310688383 -
ΗΧΟΣ > Ενισχυτές
Κατάλογος με μάρκες και αντιπροσωπείες
Μάρκες
Αντιπροσωπείες