Προϊόντα - Συναγερμοί - Αντικλεπτικό σύστημα LINK 06

SELCA - Αντικλεπτικό σύστημα LINK 06
Συναγερμός αυτ/του τεχνολογίας CAN BUS. Συνδέεται με καλώδια λαμβάνοντας εντολές από τον εγκέφαλο CAN του αυτοκινήτου. Έξοδοι GSM, τηλεειδοποίηση. GPS NAN SYSTEM αυτόματου κλειδώματος.
CAR GATE ΠΑΛΑΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ Λ. ΤΑΤΟΙΟΥ 6 2108074589 -
ΗΧΟΣ > Συναγερμοί
Κατάλογος με μάρκες και αντιπροσωπείες
Μάρκες
Αντιπροσωπείες