Προϊόντα - MAMIDOIL-JETOIL Α.Ε.Ε.Π.


Προϊόντα της εταιρείας: MAMIDOIL-JETOIL Α.Ε.Ε.Π.
» JET YELLOW 10 SAE 10W MOTOR (για βενζινοκινητήρες)
Μάρκα: Jetoil
» JET YELLOW 30 SAE 30 MOTOR (για βενζινοκινητήρες)
Μάρκα: Jetoil
» JET BLUE 40 PLUS SAE 40-DIESEL (για πετρελαιοκινητήρες)
Μάρκα: Jetoil
» Βαλβολίνες GEAR JET SAE 80W-90 GL-5
Μάρκα: Jetoil
» Βαλβολίνες GEAR JET 140 GL-4
Μάρκα: Jetoil
» Γράσο CALCIUM GREASE
Μάρκα: Jetoil
» Γράσο LITHIUM GREASE (Νο2 και Νο 3)
Μάρκα: Jetoil
» Γράσο RS (MoS2)
Μάρκα: Jetoil
» Συνθετικό υγρό BRAKE & CLUTCH FLUID (DOT 4)
Μάρκα: Jetoil
» Βαλβολίνες GEAR JET SYNTHETIC SAE 75W-90 GL-5
Μάρκα: Jetoil
» Βαλβολίνες GEAR JET 90 GL-4
Μάρκα: Jetoil
» Υγρό φρένων BRAKE & CLUTCH FLUID (DOT 3)
Μάρκα: Jetoil
» Αντιψυκτικό, αντιθερμικό, αντισκωριακό υγρό ANTI – COOL
Μάρκα: Jetoil
» Αντιψυκτικό, αντιθερμικό, αντισκωριακό υγρό HIGH – FLU
Μάρκα: Jetoil
» Αντιπηκτικό πετρελαίου JET – ANTIFROST
Μάρκα: Jetoil
» JET BLUE 10 PLUS SAE 10-DIESEL (για πετρελαιοκινητήρες)
Μάρκα: Jetoil
» ATF TYPE D (για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων)
Μάρκα: Jetoil
» Γράσο ΛΙΘΙΟΥ 00ΕΡ (ΓΡΑΣΟΒΑΛΒΟΛΙΝΗ)
Μάρκα: Jetoil
» JET YELLOW 40 SAE 40 MOTOR (για βενζινοκινητήρες)
Μάρκα: Jetoil
» JET SILVER 1 FULLY SYNTHETIC SAE 10W-40 DIESEL (για πετρελαιοκινητήρες)
Μάρκα: Jetoil
» JET BLUE S.H.P.D PLUS SAE 15W-40 (για πετρελαιοκινητήρες)
Μάρκα: Jetoil
» JET BLUE S.H.P.D PLUS SAE 20W-50 (για πετρελαιοκινητήρες)
Μάρκα: Jetoil
» JET BLUE PLUS SAE 20W-50 (για πετρελαιοκινητήρες)
Μάρκα: Jetoil
» JET BLUE 30 PLUS SAE 30-DIESEL (για πετρελαιοκινητήρες)
Μάρκα: Jetoil
» Λιπαντικά JETOIL
Μάρκα: Jetoil