Προϊόντα - Υψηλών επιδόσεων - Ρ6000 / Ρ6000 POWERGY

PIRELLI - Ρ6000 / Ρ6000 POWERGY
Νέα κυματοειδής χάραξη πέλματος που περιλαμβάνει ένα σχεδόν συνεχόμενο τμήμα, το οποίο διατρέχει το ελαστικό από το κέντρο μέχρι τον ώμο, και χωρίζεται από ελλειπτικά κανάλια αποβολής νερού σε όλη την επιφάνεια του πέλματος. Επιπλέον ικανοποιεί τις υψηλές απαιτήσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων σε ευκαμψία, χαμηλό θόρυβο κύλισης και συμβολή στη μείωση κατανάλωσης καυσίμου.
PIRELLI Eλαστικα ΑΕΕ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 103 2105191800 -
ΕΛΑΣΤΙΚΑ > Υψηλών επιδόσεων
Κατάλογος με μάρκες και αντιπροσωπείες
Μάρκες
Αντιπροσωπείες