Προϊόντα - Λιπαντικά - Ιδανικό λιπαντικό

AMSOIL - Ιδανικό λιπαντικό
(AMO) SAE 10W-40 Synthetic Premium Protection Motor Oil: Συνθετικό λιπαντικό μηχανών προστασίας SAE 10W-40 (AMO). Κατασκευασμένο για τη χρήση και στις μηχανές βενζίνης και diesel. ¶ριστη προστασία κατά της φθοράς. Ιδανικό για εφαρμογές όπου η πρόσθετη προστασία ενός υψηλότερου πετρελαίου ιξώδους επιδιώκεται. ¶ριστος για τα τα παλαιότερα οχήματα, καθώς επίσης και τους περισσότερους τύπους σύγχρονων εξοπλισμών.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ 11 2103458598 -
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ > Λιπαντικά
Κατάλογος με μάρκες και αντιπροσωπείες
Μάρκες
Αντιπροσωπείες