Προϊόντα - Πρόσθετα - (GRG) Series 2000 Synthetic Racing Grease

AMSOIL - (GRG) Series 2000 Synthetic Racing Grease
Απόλυτη προστασία για οχήματα υψηλής επίδοσης. Εντυπωσιακά μειώνει την τριβή και την φθορά για βελτιωμένη απόδοση. Υπερέχει και στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Ξεπερνά άλλα συμβατικά και συνθετικά λιπαντικά .
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ 11 2103458598 -
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ > Πρόσθετα
Κατάλογος με μάρκες και αντιπροσωπείες
Μάρκες
Αντιπροσωπείες