Προϊόντα - Διάφορα - Μπαταρίες... τέρατα

Monster Cell - Μπαταρίες... τέρατα
Κωδικός: MC060 έχει 60AH στα 1800 AMPER CCA και η τιμή είναι στα 249 ευρώ.Υπάρχει και ο κωδικός MC075 με 75AH και 2300 AMPER CCA και η τιμή του είναι 278 ευρώ. Οι Monster cell μπαταρίες μπορούν να σας βγάλουν από δύσκολη θέση και από πολλές... αργοπορείες. Ξεχάστε μια για πάντα τις εργοστασιακές μπαταρίες.
INTERSOUND Ηρώων Πολυτεχνείου 94 2281086560 -
ΗΧΟΣ > Διάφορα
Κατάλογος με μάρκες και αντιπροσωπείες
Μάρκες
Αντιπροσωπείες