Προϊόντα - Navigator - Φορητό σύστημα πλοήγησης

DestinAtor - Φορητό σύστημα πλοήγησης
GPS της DestinAtor το οποίο απεικονίζει ανά πάσα στιγμή τη τρέχουσα θέση του οχήματός σας, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα πλοήγησής σας σε κάποιο σημείο ενδιαφέροντός σας.
G4S TELEMATIX SA Σωρού 7, Μεταμόρφωση 2102853470 -
ΗΧΟΣ > Navigator
Κατάλογος με μάρκες και αντιπροσωπείες
Μάρκες
Αντιπροσωπείες