Προϊόντα - Πρόσθετα - Λιπαντικό οδοντωτών τροχών TAF-X

CASTROL - Λιπαντικό οδοντωτών τροχών TAF-X
Πρόκειται για ένα 100% συνθετικό λιπαντικό οδοντωτών τροχών, για χρήση σε μηχανικά κιβώτια και συστήματα μετάδοσης όπου τα ορυκτέλαια δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις λίπανσης. Υπερκαλύπτει τις εξειδικευμένες απαιτήσεις λίπανσης σε σύστημα μετάδοσης και υποείδη διαφορικά χαμηλού offset και εξασφαλίζει σωστή λίπανση στα μηχανικά κιβώτια με «συγχρονιζέ».
BP Ελληνική Α.Ε. Πετρελαιοειδών Λ. Κηφισίας 26 & Παραδείσου 2 2106887777 -
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ > Πρόσθετα
Κατάλογος με μάρκες και αντιπροσωπείες
Μάρκες
Αντιπροσωπείες