Προϊόντα - Πρόσθετα - Γράσο GRAVIN HT NLGI-2

AVIN - Γράσο GRAVIN HT NLGI-2
Γράσο ανόργανης βάσης (μπεντονίτη), παραγόμενο με βασικά ορυκτέλαια υψηλού ιξώδους, ώστε να εξασφαλίζεται λίπανση και σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας (σταθερή λειτουργία πάνω από 150°C και σημειακές θερμοκρασιακές φορτίσεις 180-200°C). Καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51825 K2Ν– 20.
AVIN OIL Α.Ε. Ηρώδου Αττικού 12α, Μαρούσι 2108093500 -
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ > Πρόσθετα
Κατάλογος με μάρκες και αντιπροσωπείες
Μάρκες
Αντιπροσωπείες