Προϊόντα - Πρόσθετα - Ορυκτέλαια υδραυλικών συστημάτων HYDAULIC SPECIAL

AVIN - Ορυκτέλαια υδραυλικών συστημάτων HYDAULIC SPECIAL
Τα υπερενισχυμένα ορυκτέλαια με πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους HYDAULIC SPECIAL ISO 32, ISO 46, ISO 68, ISO 100, ISO 150 και ISO 220, είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών και να παρέχουν πλήρη προστασία των μεταλλικών μερών του μηχανισμού. Πληρούν τις προδιαγραφές: AFNOR NF-E-48603 HM-HV, DIN-51524 PART 3 HVLP, MIL-L-24459, DENISON HF-0 & HF-2, VICKERS M-2950-S.
AVIN OIL Α.Ε. Ηρώδου Αττικού 12α, Μαρούσι 2108093500 -
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ > Πρόσθετα
Κατάλογος με μάρκες και αντιπροσωπείες
Μάρκες
Αντιπροσωπείες