Προϊόντα - Πρόσθετα - Γράσσο λευκού λιθίου

CARTECH - Γράσσο λευκού λιθίου
Περιέχει υγρή μορφή λευκού λιθίου σχεδιασμένο για να διεισδύσει ταχύτερα και να λιπαίνει άμεσα. Μειώνει την τριβή και τη διάβρωση του αντικειμένου στο λάστιχο κα επιμηκύνει την διάρκεια ζωής του.Αποδίδει το ίδιο ανεξαρτήτου θερμοκρασίας.
AUTOJOHNIK ΚΑΛΥΜΝΟΥ6 ΚΑΙ ΧΙΟΥ 2102321965 -
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ > Πρόσθετα
Κατάλογος με μάρκες και αντιπροσωπείες
Μάρκες
Αντιπροσωπείες