Προϊόντα - όργανα - Όργανο αισθητήρα

FJO - Όργανο αισθητήρα
Για τους παραδοσιακούς χρήστες υπάρχει και το εξαιρετικής ακριβείας 52χιλ. όργανα ανάλυσης του λ το οποίο διαβάζοντας από τον ειδικό αισθητήρα ευρέου φάσματος παρέχει τόσο οπτική όσο και ψηφιακή ένδειξη της αναλογίας αέρα/βενζίνη με ακρίβεια 0,01.
S.R.P Γεωργίου Παπανδρέου 30 2107794891 -
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ > όργανα
Κατάλογος με μάρκες και αντιπροσωπείες
Μάρκες
Αντιπροσωπείες