Προϊόντα - όργανα - Control module

DIGI FORCE PERFORMANCE - Control module
Πρόκειται για ένα Control module το οποίο επεμβαίνει και μεταβάλλει το σήμα 3 αισθητήρων.
10-18% +hp+torque.
15-30% +απόκριση στο γκάζι.
5-15%+ τελική ταχύτητα
AUTOPRO ΠΟΛΥΛΑ 46 2102015222 -
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ > όργανα
Κατάλογος με μάρκες και αντιπροσωπείες
Μάρκες
Αντιπροσωπείες