Τα Φθηνότερα Βενζινάδικα στην περιοχή σου

Μέχρι στιγµής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε τα συγκεκριµένα θέµατα.

Aνάκληση Mitsubishi

4.613 Επισκέψεις στο άρθρο (5/3/2018)

Η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ εκτελεί ανακλήσεις αυτοκινήτων µάρκας Mitsubishi. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας των αυτοκινήτων MITSUBISHI στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί τις κάτωθι ανακλήσεις αυτοκινήτων µάρκας Mitsubishi τύπου ASX µε κωδικό µοντέλου GA0W:

1. Ανάκληση 246 οχηµάτων, µε ηµεροµηνία κατασκευής από 9 Ιανουάριου 2015 έως 28 Ιουνίου 2016. Η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι σε συγκεκριµένο αριθµό οχηµάτων ενδέχεται τo ρελέ του εγκέφαλου της µηχανής να υπερθερµανθεί, µε αποτέλεσµα την διακοπή της λειτουργίας του κινητήρα.
2. Ανάκληση 148 οχηµάτων, µε ηµεροµηνία κατασκευής από 23 Απρίλιου 2015 έως 08 Ιανουάριου 2016. Η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι σε συγκεκριµένο αριθµό οχηµάτων ενδέχεται ο µηχανισµός κλειδώµατος των θυρών µέσα στο µάνταλο της πόρτας να µην λειτουργεί σωστά σε υψηλές θερµοκρασίες, µε αποτέλεσµα να µην ασφαλίζει επαρκώς η πόρτα και να υπάρχει πιθανότητα να ανοίξει κατά την οδήγηση.
 
Μέχρι στιγµής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε τα συγκεκριµένα θέµατα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία Mitsubishi για να γίνει αντικατάσταση των επηρεαζόµενων ανταλλακτικών σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 3483300 και 795 µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή µέσω e-mail στη διεύθυνση: [email protected]

Ας δούμε τι καίει κάθε τύπος αυτοκινήτου: