Τα Φθηνότερα Βενζινάδικα στην περιοχή σου

Συμπιεστές

9.807 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/6/2016

Οι συμπιεστές είναι το πιο σημαντικό εξάρτημα του συστήματος κλιματισμού. Η γκάμα συμπιεστών της Krios AC μετράει πάνω από 1500 κωδικούς. 


Όλα τα προϊόντα της Krios AC τηρούν υψηλές προδιαγραφές για καλύτερα αποτελέσματα και ασφαλώς περιλαμβάνουν όλους τους κωδικούς που ζητούνται στην ελληνική αγορά.