• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Σύστημα Valvelift μεταβλητού χρονισμού των βαλβίδων. Τεχνολογία που υλοποιήθηκε χωρίς επιπλέον έκκεντρα και τη συναντάμε σε TFSI κινητήρες της γερμανικής εταιρείας.

Βύθισμα, διάρκεια βαλβίδων και ο μεταβλητός χρονισμός

79.451 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/9/2020


Ford: ΝΕΑ εποχή Service & ανέπαφων υπηρεσιών. Και με Bonus πιστότητας!

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της κίνησης των βαλβίδων είναι το βύθισμα και η χρονική διάρκεια ανοίγματος τους. Με τον πρώτο όρο αναφερόμαστε στη διαδρομή των βαλβίδων μέσα στον θάλαμο καύσης, ενώ με τον δεύτερο στη χρονική διάρκεια που οι βαλβίδες παραμένουν ανοιχτές. Όπως είναι λογικό, όταν οι στροφές του κινητήρα αυξάνονται, μπορεί το βύθισμα να παραμένει σταθερό, αλλά η διάρκεια του ανοίγματος μειώνεται αισθητά με αποτέλεσμα η επαρκής πλήρωση-εκκένωση του θαλάμου καύσης να μην είναι εφικτή. Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα έδωσαν τα συστήματα μεταβλητού χρονισμού των βαλβίδων (VVT), ανοίγοντας πρόωρα τις βαλβίδες εισαγωγής και κλείνοντας με καθυστέρηση τις βαλβίδες εξαγωγής. Πως επιτυγχάνεται όμως κάτι τέτοιο; Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι η κατασκευή εκκεντροφόρου με ένα δεύτερο μεγαλύτερο έκκεντρο. Μετά από ένα όριο στροφών, η κίνηση της βαλβίδας γίνεται από το δεύτερο έκκεντρο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το βύθισμα και η διάρκεια κίνησης της βαλβίδας. Οι κατασκευαστές πειραματίζονται αρκετά με τα συστήματα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν πολλά και με διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, όπως το σύστημα Valvelift της Audi, το Valvetronic της BMW και λοιπά. 

ΠροηγούμενηΕπόμενη σελίδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (κάντε κλικ στη σελίδα που σας ενδιαφέρει)