• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Koenigsegg, η τεχνολογία FreeValve βελτιώνει την αποδοτικότητα των καυσίμων σε επίπεδο της τάξης του 20-30%!

Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον;

79.276 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/9/2020

Εδώ και πολλά χρόνια, οι εταιρείες ερευνούν εναλλακτικούς τρόπους κίνησης των βαλβίδων εισαγωγής-εξαγωγής για την βελτίωση της αποδοτικότητας των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Τρανό παράδειγμα είναι η τεχνολογία «MultiAir» της Fiat, η οποία ουσιαστικά καταργεί τον εκκεντροφόρο εισαγωγής και κινεί τις βαλβίδες εισαγωγής με ηλεκτροϋδραυλικό τρόπο. Κάτι τέτοιο επιτρέπει την αύξηση ισχύος και ροπής, αλλά και τη μείωση τριβών και βάρους. Επίσης, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην τεχνολογία «FreeValve» της Koenigsegg, όπου οι πνευματικά ελεγχόμενες βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής έχουν «στείλει» στον κάλαθο των αχρήστων τους εκκεντροφόρους. Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τους μηχανικούς της σουηδικής φίρμας, βελτιώνει την αποδοτικότητα των καυσίμων σε επίπεδο της τάξης του 20-30% και αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης είναι πολύ σκληροί για να πεθάνουν!

Ξέρετε ότι
- Σε κάθε κινητήρα, οι οπές των βαλβίδων εισαγωγής είναι πάντα μεγαλύτερες από αυτές της εξαγωγής, προκειμένου να εισέρχεται όσο το δυνατόν περισσότερο μείγμα.
- Υπάρχουν κινητήρες με περισσότερες από τέσσερις βαλβίδες ανά θάλαμο καύσης. Τρανό παράδειγμα ο γνωστός 20βάλβιδος κινητήρας του VW Group που εξοπλίζεται με τρεις βαλβίδες εισαγωγής και δύο εξαγωγής!
- Με τον όρο έκκεντρα αναφερόμαστε σε λοβούς που βρίσκονται στον εκκεντροφόρο και μετατρέπουν την περιστροφική κίνηση του άξονα σε ευθύγραμμη  παλινδρομική κίνηση των βαλβίδων.
- Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα όπου οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής είναι ταυτόχρονα ανοιχτές. Αυτή η περίοδος ονομάζεται «Overlap».

Προηγούμενη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (κάντε κλικ στη σελίδα που σας ενδιαφέρει)