• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Προστασία από τον ιό σε άλλο επίπεδο

1.837 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/4/2020

Δεν ξέρουμε τι γνώμη έχει ο παγκόσμιος οργανώσιμος υγείας για τα μέτρα προστασίας που πήραν οι δύο επιβάτες του κάμπριο λόγω του κορωνοϊού. Πάντως η «ενδυμασία» τους όσο αστεία και αν είναι δεν προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για οδήγηση.