Το Ηonda Civic δεν στρίβει με την καμία!

9.614 Επισκέψεις στο άρθρο (10/7/2017)

Civic παίρνει την εσωτερική στην στροφή αλλά αδυνατεί να στριψει πέφτοντας ντουγρού πάνω σε Porsche 911..

Σχολιάστε
Διαβάστε περισσότερα για το HONDA CIVIC