Η βασική αρχή λειτουργίας των συστημάτων ανάμειξης καυσίμων, είναι ότι ο κινητήρας χρησιμοποιεί το πετρέλαιο σαν κύριο καύσιμο για την έναρξη της ανάφλεξης και κατόπιν το αντικαθιστά με φυσικό αέριο.

Τα οφέλη της μετατροπής των πετρελαιοκίνητων σε διπλού καυσίμου

4323 Επισκέψεις στο άρθρο

Οι ιδιοκτήτες των εμπορικών στόλων έχουν στην διάθεσή τους ένα οικονομικό καύσιμο το οποίο επιτρέπει την μείωση του προϋπολογισμού για τα έξοδα κίνησης και μεταφοράς.

 
Ήδη μεγάλες εταιρείες και αλυσίδες εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον για την μετατροπή των στόλων τους σε διπλής καύσης (με προσθήκη συστήματος καύσης φυσικού αερίου).

Η διαδικασία της μετατροπής

Η μετατροπή ενός πετρελαιοκίνητου οχήματος σε μεικτού καυσίμου (πετρελαίου και φυσικού αερίου), δεν διαφέρει πολύ από την τυπική εγκατάσταση ενός συστήματος φυσικού αερίου σε βενζινοκίνητο όχημα. Η διαδικασία πραγματοποιείται είτε με την προσθήκη σε κύλινδρο ενός επιπλέον μπεκ ψεκασμού CNG στην πολλαπλή εισαγωγή (όπως στους βενζινοκινητήρες), είτε με την προσθήκη ενός μείκτη κεντρικά στην πολλαπλή εισαγωγή του αέρα (συνήθως σε ελαφρά και μεσαίας κατηγορίας οχήματα). Η διαδικασία διαρκεί μία ημέρα ενώ απαιτείται εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών και εξειδικευμένο προσωπικό εγκατάστασης για να αποφευχθούν δυσλειτουργίας του κινητήρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βασική αρχή λειτουργίας των συστημάτων ανάμειξης καυσίμων, είναι ότι ο κινητήρας χρησιμοποιεί το πετρέλαιο σαν κύριο καύσιμο για την έναρξη της ανάφλεξης και αντικαθιστά μια ποσότητα πετρελαίου με φυσικό αέριο για να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα απόδοσης του κινητήρα.

Στα σύγχρονα συστήματα, σύμφωνα με τους κατασκευαστές μπορεί να εξασφαλίζεται μια μέση τιμή κοντά στο 50-50 μίγματος CNG και πετρελαίου, η οποία μπορεί να προσφέρει μεγάλη οικονομία.

Τα πλεονεκτήματα χρήσης φυσικού αερίου στα πετρελαιοκίνητα

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΙΔΕΕΑ, κ. Καπετανάκη, «η μετατροπή των πετρελαιοκίνητων σε διπλής καύσης παρουσιάζει οφέλη, ειδικά όταν πρόκειται για εμπορικούς στόλους (φορτηγά κλπ) μεγάλων εταιρειών και αλυσίδων όπως είναι π.χ τα super markets καθώς πραγματοποιείται εξοικονόμηση κόστους και μείωση εκπομπών ρύπων».

Πιο συγκεκριμένα, εκτός από την εξοικονόμηση κόστους στο καύσιμο, επιτυγχάνεται και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 15%, μείωση των σωματιδίων της αιθάλης κατά 99,6%, των υδρογονανθράκων κατά 87% και των οξειδίων του αζώτου κατά 89%.

Ένα ακόμη όφελος από τη χρήσης φυσικού αερίου σε πετρελαιοκίνητα οχήματα αποτελεί και η προστασία των συστημάτων (με άμεση συνέπεια τα μειωμένα έξοδα συντήρησης). Η μείωση εκπομπών σωματιδίων αιθάλης που επιτυγχάνει η λειτουργία του κινητήρα σε κατάσταση διπλού καυσίμου επιδρά θετικά στη συντήρηση και την διάρκεια ζωής του φίλτρου αιθάλης, παρέχει επιπλέον οικονομία καυσίμου και μειώνει τα οξείδια του αζώτου.

Παράλληλα, τα οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο έχουν στην διάθεσή τους ένα επαρκές δίκτυο ανεφοδιασμού σε βασικές πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού ενώ απολαμβάνουν σειρά πλεονεκτημάτων όπως είναι τα μειωμένα τέλη κυκλοφορίας και η δυνατότητα κυκλοφορίας των συγκεκριμένων οχημάτων σε ζώνες απαγορευμένης κυκλοφορίας (δακτύλιος κλπ).

Χρήσιμα για την μετατροπή πετρελαιοκίνητων σε διπλού καυσίμου
 • Ο απαιτούμενος χρόνος εγκατάστασης είναι συνήθως δύο εργάσιμες ημέρες
 • Το κόστος μετατροπής εξαρτάται από τον αριθμό και τον τύπο των φιαλών, το «κιτ» μετατροπής που θα χρησιμοποιηθεί, τον τύπο του οχήματος (μάρκα, μοντέλο, ισχύς), την κατηγορία καυσαερίων (Euro) κλπ
 • Ο ενδεικτικός χρόνος απόσβεσης είναι περίπου ένα έτος
 • Η εγκατάσταση είναι εύκολη αλλά απαιτούνται τεχνικές γνώσεις καθώς οποιοδήποτε σφάλμα εγκατάστασης ή κακής ρύθμισης μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα δυσλειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα
 • Η ανάμειξη φυσικού αερίου-πετρελαίου, διαφοροποιείται από τις καταστάσεις λειτουργίας του κινητήρα και εξαρτάται από τον αριθμό στροφών και το φορτίο του κινητήρα
 • Οι τεχνολογίες εγκατάστασης που θα εφαρμοστούν στην μετατροπή εξαρτώνται από την κατηγορία καυσαερίων του οχήματος
Το θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας για την αεριοκίνηση
 • Νόμος 3710/08, άρθρο 9: Ορισμός της ειδικότητας του Τεχνίτη Αερίων Καυσίμων (υγραέριο και φυσικό αέριο) και εξουσιοδότηση για την έκδοση Π.Δ. και Υπουργικής Απόφασης για τις προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αερίων καυσίμων και αδειοδότησης συνεργείων αερίων καυσίμων. 
 • Νόμος 3710/08, άρθρο 10 : Προώθηση εναλλακτικών καυσίμων, ίδρυση, λειτουργία και χωροθέτηση πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου(LPG) και αερίων καυσίμων.
 • Προεδρικό Διάταγμα 66/10: Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αερίων καυσίμων (σεμινάρια 100 ωρών για όλους).
 • Υ.Α. οικ. 41871/3068/31-8-2010: Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας συνεργείων αερίων καυσίμων.
 • Νόμος 3897/2010, άρθρο 11: Επιτρέπεται η εγκατάσταση διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) εντός των λειτουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίμων.
 • Νόμος 4070/2012, άρθρο 114: Εισάγεται νέος όρος «Πρατηρίων παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» ο οποίος περιλαμβάνει πρατήρια υγρών καυσίμων μικτά ή αμιγή τα οποία πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν σε διερχόμενα οχήματα φυσικό αέριο (CNG/LNG) βιοαιθανόλη, βιοντήζελ, ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο. 
 • Νόμος 4199/2013, άρθρο 115: Ανοίγει ο δρόμος για την θεσμοθέτηση πρατηρίων φυσικού αερίου (CNG), δημόσιου χαρακτήρα (όχι πιλοτικών)
 • Νόμος 4233/2014, άρθρο 12: Ορίζεται η οδηγία R110 για την εγκατάσταση εξαρτημάτων φυσικού αερίου (CNG) σε υφιστάμενα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. 
 • Υ.Α. 13935/930/18-3-2014: Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων φυσικού αερίου (CNG) 
 • Νόμος 4070/2012, άρθρο 114: Εισάγεται νέος όρος «Πρατηρίων παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» ο οποίος περιλαμβάνει πρατήρια υγρών καυσίμων μικτά ή αμιγή τα οποία πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν σε διερχόμενα οχήματα φυσικό αέριο (CNG/LNG) βιοαιθανόλη, βιοντήζελ, ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο. 
 • Υ. Α. αρ. 10852/715/14/30-5-2014: Καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρήση φυσικού αερίου (CNG) στα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα τα οποία μετατρέπονται σε οχήματα δύο καυσίμων (bi-fuel). 
 • Κ.Υ.Α. 72983/6562/14/19-1-2015: Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου (CNG) εντός λιμενικών ζωνών και τουριστικών λιμένων (μαρίνες) για την αποκλειστική διάθεση καυσίμων σε σκάφη.
 • Υ. Α. ΦΑ1/70748/4509/23-1-2015: Καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρήση φυσικού αερίου (CNG) σε πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα τα οποία μετατρέπονται σε οχήματα διπλού καυσίμου (dual fuel).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Γράψε τι ψάχνεις
Κατάσταση
Ψάξε ανά κατηγορία
Μάρκα
Μοντέλο
Χρονολογία
 
Τιμή από
Τιμή έως
Εργοστασιακός Κωδικός