Το φυσικό αέριο εξαπλώνεται στην κρίση

5760 Επισκέψεις στο άρθρο

14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα παγκοσμίως κινούνται με φυσικό αέριο. Τα πρατήρια αυξάνονται, ενώ τα πλεονεκτήματα που έχει το συγκεκριμένο καύσιμο είναι πολλά και κυρίως η μεγάλη οικονομία καυσίμου, αλλά και η ασφάλει. Δείτε τώρα τα ωφέλη του CNG, καθώς και πού μπορείτε να γεμίσετε!

 
Χαμηλό σε τιμή, ασφαλές, οικολογικό

- Πολλές χώρες έχουν χαμηλούς φόρους καυσίμου 
- Μπορεί να υπάρχουν κίνητρα από τους προμηθευτές φυσικού αερίου 
- Εκπομπές ρύπων σημαντικά λιγότερες συγκριτικά με τη βενζίνη και το πετρέλαιο 
- Καυσαέρια σχεδόν χωρίς σωματίδια 
- Μεγαλύτερη αυτονομία των οχημάτων μετατροπής 
- Υψηλές αντικρουστικές ιδιότητες 
- Υψηλές προδιαγραφές ασφάλειες 
- Τα αποθέματα σε φυσικό αέριο είναι περισσότερα από το πετρέλαιο 
- Καθόλου απώλειες εξάτμισης καυσίμου κατά τον ανεφοδιασμό 
- Ελαφρύτερο του αέρα, διαλύεται προς τα άνω

Πιάνει πολύ χώρο, λίγα πρατήρια, πιο ακριβή εγκατάσταση

- Απαιτείται πρόσθετος χώρος για την θέση των φιαλών 
- Οι χαλύβδινες φιάλες φυσικού αερίου δημιουργούν ένα πρόσθετο φορτίο στο αυτοκίνητο. 
- Το «αραιό» σε πολλές χώρες δίκτυο πρατηρίων φυσικού αερίου. 
- Το πρόσθετο κόστος αγοράς (εργοστασιακό) ή και μετατροπής
14.5 εκατομμύρια αυτοκίνητα παγκοσμίως κινούνται με φυσικό αέριο
α. τα αυτοκίνητα που παγκοσμίως κινούνται με φυσικό αέριο, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, φτάνουν τα 14,5 εκατομμύρια, τα οποία ανεφοδιάζονται σε περισσότερα από 20 χιλιάδες πρατήρια σε 2.400 πόλεις σε όλο τον κόσμο. 
β. οι κινητήρες φυσικού αερίου παράγουν 25% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από τη βενζίνη και 35% λιγότερο από το diesel, ενώ σε αντίθεση με τη βενζίνη το φυσικό αέριο ως καύσιμο δεν περιέχει τοξικά πρόσθετα μολύβδου ή βενζολίου. 
γ. το φυσικό αέριο δεν είναι τοξικό ή διαβρωτικό, δεν μολύνει τα υπόγεια ύδατα και επιπλέον δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος για το περιβάλλον σε περίπτωση διαρροής! 
δ. το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και σε περίπτωση διαρροής απλά διαφεύγει προς τα πάνω, διαστέλλεται και διαλύεται στην ατμόσφαιρα.

Το φυσικό αέριο δεν μπορεί να νοθευτεί

• To φυσικό αέριο ΔΕΝ μπορεί να νοθευτεί καθώς παρέχεται υπό πίεση με ειδικούς αγωγούς κατευθείαν από το εθνικό σύστημα μεταφοράς στα πρατήρια. 
• Το φυσικό αέριο δεν περιέχει θείο, ίχνη μετάλλων και τοξικά πρόσθετα μολύβδου ή βενζολίου που θεωρούνται ιδιαίτερα καρκινογόνες ουσίες. 
• Με τη χρήση του φυσικού αερίου εκλύονται -25% CO2, -35% μικροσωματίδια, -75% αρωματικοί υδρογονάνθρακες και -53% οξείδια του αζώτου (ΝΟx) σε σχέση με την αμόλυβδη βενζίνη. 
• Σε σχέση με το πετρέλαιο κίνησης, η χρήση φυσικού αερίου επιφέρει 
-15% CO2, -99,6% μικροσωματίδία, -36% αρωματικούς υδρογονάνθρακες και -95% ΝΟx. Ένα κιλό φυσικού αερίου ισοδυναμεί ενεργειακά με 1,5λτ. αμόλυβδης βενζίνης, 1,3λτ. πετρελαίου κίνησης και 2λτ. υγραερίου. 
• Ο αριθμός οκτανίων του φυσικού αερίου ανέρχεται στο 130 έναντι 90+ της αμόλυβδης βενζίνης. 
• Το λιπαντικό του κινητήρα φυσικού αερίου «μολύνεται» σημαντικά λιγότερο με αποτέλεσμα τα αυξημένα διαστήματα αλλαγής του σε σχέση με την βενζίνη. 
• Τα μέχρι στιγμής γνωστά κοιτάσματα φυσικού αερίου επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών με βάση τα σημερινά δεδομένα κατανάλωσης για 120 έτη.  

7 οχήματα που μετατρέπονται σε διπλού ψεκασμού

1. Οχήματα συμβατικής τεχνολογίας (καρμπυρατέρ)
2. Οχήματα κεντρικού ψεκασμού καυσίμου (μονός ψεκασμός)
3. Οχήματα σειριακού ψεκασμού (πολλαπλός ψεκασμός)
4. Οχήματα εμέσου ή άμεσου ψεκασμού καυσίμου
5. Οχήματα βενζινοκίνητα - πετρελαιοκίνητα
6. Οχήματα υβριδικά
7. Οχήματα μικρής – μεγάλης ιπποδύναμης 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ