• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Απόσυρση: Προϋποθέσεις και διαδικασία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/2/2011

Ανακοινώθηκε η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Υποδομών και Περιβάλλοντος για την απόσυρση η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή 10 ημέρες αφότου δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο θέμα που ακολουθεί σας αναλύουμε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες.

 
Προϋποθέσεις

Το μέτρο της απόσυρσης αφορά παλαιά αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας έως 31/12/1998 και ισχύει έως τις 20/12/2011. Το αυτοκίνητο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα μηχανικά μέρη και στοιχεία αμαξώματος του (δεν είναι απαραίτητο να κινείται) αλλά και να έχουν καταβληθεί τόσο τα τέλη κυκλοφορίας του 2011 όσο και των προηγούμενων ετών, εκτός και αν πρόκειται για ακινητοποιημένο αυτοκίνητο οπότε τότε χρειάζεται αντίγραφο της άδειας με την ένδειξη ότι χορηγείτε μόνον στο πλαίσιο της απόσυρσης.

Διαδικασία

Όσον αφορά τις διαδικασία, ολοκληρώνεται σε 17 ημέρες. Αναλυτικά τα βήματα:
· Αρχικά ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή κάποιος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός (πολλοί έμποροι μπορούν να αναλάβουν τη διαδικασία για λογαριασμό των πελατών της) πρέπει να το παραδώσει σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.
· Αυτή εκδίδει μέσα σε οκτώ ημέρες δύο πιστοποιητικά καταστροφής του οχήματος (του οποίου αντίγραφο παίρνει και η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για να διαγραφεί το όχημα).
· Πέντε μέρες αργότερα εκδίδει η υπηρεσία την πράξη οριστικής διαγραφής.
· Η πράξη παραδίδεται στον ιδιοκτήτη ή στον εκπρόσωπό του σε δύο αντίγραφα.
· Το ένα αντίγραφο κατατίθεται στο τελωνείο και το άλλο κρατείται από τους ενδιαφερόμενους.

Υπενθυμίζουμε τα οφέλη από την απόσυρση για αγορά καινούριου αυτοκινήτου:
· Αυτοκίνητα μέχρι και 900 κ.εκ. απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης εάν η φορολογητέα αξία δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ. (όφελος έως 300 €)
· Αυτοκίνητα 901 μέχρι και 1400 κ.εκ. απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης εάν η φορολογητέα αξία δεν υπερβαίνει τα 8.000 ευρώ. (όφελος έως 960 €)
· Αυτοκίνητα από 1401 μέχρι και 1600 κ.εκ., απαλλάσσονται από το 65% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ. (όφελος έως 1.430 €)
· Αυτοκίνητα από 1601 μέχρι και 2000 κ. εκ. απαλλάσσονται από 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ. (όφελος έως 2.800 €)