• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Νέα εγκύκλιος για τα γυρισμένα χιλιόμετρα

8.099 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/10/2019

Πηγαίνεις σε ΚΤΕΟ και σου βρίσκουν γυρισμένα χιλιόμετρα! Πότε η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης; Δείτε τη νέα εγκύκλιο του υπουργείου Μεταφορών.


Το θέμα των παραποιημένων χιλιομέτρων απασχολεί ολοένα και περισσότερο την ελληνική κοινωνία, καθώς μετά την χρόνια εισαγωγή αυτοκινήτων με γυρισμένα χιλιόμετρα από χώρες του εξωτερικού, ήρθε η ώρα που έσκασε η φούσκα των φθηνών diesel και προσιτών premium μοντέλων. Πλέον, η εκάστοτε ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών καλείται να αντιμετωπίσει αυτό τον βραχνά και γι΄αυτό το λόγο ο υφυπουργός Μεταφορών, κ. Γ. Κεφαλογιάννης, έβγαλε νέα εγκύλιο στην οποία ξεκαθαρίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και η πιστοποίηση διενέργειας Τεχνικού Ελέγχου στα ΚΤΕΟ στην περίπτωση που υπάρχει παραποίηση στο οδόμετρο.

Αναλυτικότερα, διευκρινίζεται ότι όταν παρατηρείται ανακολουθία χιλιομέτρων στον έλεγχο ΚΤΕΟ δεν γίνεται εκκίνηση ποινικών κυρώσεων, για τις οποίες θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της υποβολής εγκλήσεως, βάσει των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, αλλά απλή ενημέρωση του ιδιοκτήτη του οχήματος. Εντούτοις, επισημαίνεται ότι διατηρείται σχετικό αρχείο για τα οχήματα με γυρισμένα χιλιόμετρα στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών για χρονικό διάστημα που προβλέπουν οι διατάξεις.

Παραθέτουμε την εγκύκλιο του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών:
«Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. οικ: 70959/767/24-09-2019 (Β΄ 3593) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών: “Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β΄ 1003)” (ΑΔΑ: ΩΧ1Μ465ΧΘΞ-ΑΣΖ)

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 70977/769/25-09-2019 (ΑΔΑ: 6Ο18465ΧΘΞ-23Ρ) ενημερωτική εγκύκλιος

Σας ενημερώνουμε ότι στο τεύχος Β΄3593 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση του θέματος με ισχύ από 26 Σεπτεμβρίου 2019. Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου σας διευκρινίζουμε τα εξής:
α) Η δήλωση της επιθυμίας των ποινικών κυρώσεων που αφορούν στην εμφανή παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων και που αναγράφεται στο κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης που προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 12 «Διόρθωση ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων», αποσκοπεί στην ενημέρωση του ιδιοκτήτη από το ΚΤΕΟ για τις νόμιμες ενέργειές του και δεν αποτελεί εκκίνηση των ποινικών κυρώσεων για τις οποίες θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της υποβολής εγκλήσεως, βάσει των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019) Α΄ 95, όπως ισχύει από τον δηλούντα.
β) Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, διατηρούν αρχείο των απεσταλμένων εγγράφων από το ΚΤΕΟ για χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, προκειμένου να διαβιβαστούν στην αρμόδια εισαγγελία εφόσον ζητηθούν.»

 
Σχολιάστε την είδηση 20 σχόλια