• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Τέλη κυκλοφορίας 2021: Οι αλλαγές στα νέα αυτοκίνητα

3.498 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/11/2020

Ο τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας για όσους αποκτήσουν το νέο τους αυτοκίνητο από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά αλλάζει. Διαβάστε τι πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουν.


Στην Βουλή κατατέθηκε η νομοθετική διάταξη που φέρνει αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Συγκεκριμένα, με τη νέα φορολογική κλίμακα, από την 1η Ιανουαρίου του 2021, όποιος αγοράσει νέο αυτοκίνητο, θα πρέπει να ελέγξει πόσους ρύπους εκπέμπει με βάση το καινούριο πρότυπο Worldwide Light Test Procedure, που είναι πιο ακριβές στον υπολογισμό των ρύπων και στις περισσότερες, αν όχι όλες, τις περιπτώσεις βγάζει πως ένα αυτοκίνητο εκπέμπει περισσότερους ρύπους σε σχέση με το ισχύον πρότυπο.

Πρέπει να σημειωθεί πως αν η κλίμακα υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας, παρέμενε αμετάβλητη, θα υπήρχε σημαντική αύξηση στα τέλη κυκλοφορίας σε όλα τα καινούργια οχήματα.

Η νέα φορολογική κλίμακα που θα εφαρμοστεί διαμορφώνει τα τέλη κυκλοφορίας ως εξής:
  • Από 0 έως 122 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο δεν επιβάλλεται τέλος κυκλοφορίας
  • Από 123 έως 139 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο το τέλος είναι 0,64 ευρώ ανά γραμμάριο.
  • Από 140 έως 166 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο το τέλος είναι 0,7 ευρώ ανά γραμμάριο.
  • Από 167 έως 208 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο το τέλος είναι 0,85 ευρώ ανά γραμμάριο.
  • Από 209 έως 224 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, το τέλος είναι 1,87 ευρώ ανά γραμμάριο.
  • Από 225 έως 240 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο το τέλος είναι 2,2 ευρώ ανά γραμμάριο.
  • Από 241 έως 260 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο το τέλος είναι 2,5 ευρώ ανά γραμμάριο.
  • Από 261 έως 280 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο το τέλος είναι 2,7 ευρώ ανά γραμμάριο.
  • Από 281 γραμμάρια και πάνω το τέλος είναι 2,85 ευρώ ανά χιλιόμετρο.
Oι ρύποι που εκπέμπει κάθε όχημα θα αναγράφονται στην άδεια του οχήματος και μόνο εφόσον οι τιμές αυτές συμφωνούν με αυτές που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άλλο δικαιολογητικό που προσκομίζεται στο τελωνείο για τις ανάγκες υπολογισμού τελών ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001).

Σε περίπτωση που οι τιμές δεν συμφωνούν, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ρύπων που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που προσκομίσθηκε στο τελωνείο.
 

 
Σχολιάστε την είδηση 1 σχόλια