• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Πως λειτουργει - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Κινητήρας με 5 χρόνους καύσης


Λιγότεροι ρύποι και καύσιμο, από ένα χρόνο καύσης περισσότερο… - Κινητήρας με 5 χρόνους καύσης

Το downsizing αποτελεί το νέο πυρετό όλων των εταιρειών. Η φιλοσοφία αυτή βασίζεται στο μικρής χωρητικότητας κινητήρα, που εξασφαλίζει μεγάλη απόδοση, αλλά χαμηλούς ρύπους και κατανάλωση, γεγονός που επιτυγχάνεται με τη χρήση υπερτροφοδότησης.