AUTOCHECK

Χρησιμα - Φορολογικά - Ταξίδι στο εξωτερικό

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

• Δελτίο Αυτοκινητιστικής Εξυπηρέτησης (ΔΑΕ):
H εξυπηρέτηση των συνδρομητών της ΕΛΠΑ στο εξωτερικό: Οι συνδρομητές της ΕΛΠΑ εντάσσονται στο σύστημα "Αμοιβαίας Διεθνούς Εξυπηρέτησης" της ΑΙΤ. Όσοι συνδρομητές σκοπεύουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό με το αυτοκίνητό τους είναι απαραίτητο να προμηθευτούν, πριν την αναχώρηση τους από την Ελλάδα, το ειδικό "Δελτίο Αυτοκινητιστικής Εξυπηρέτησης" (ΔΑΕ). Χωρίς αυτό δεν παρέχεται η υπηρεσία του εξωτερικού επαναπατρισμού. Σε όλες τις σοβαρές περιπτώσεις ακινητοποιήσεως του αυτοκινήτου στο εξωτερικό, από σοβαρή μηχανική βλάβη ή ατύχημα, αυτό θα επαναπατρίζεται δωρεάν από την ΕΛΠΑ. Το ΔΑΕ διατίθεται σε όλα τα γραφεία της ΕΛΠΑ ανά την Ελλάδα. Για τις άλλες περιπτώσεις παροχής οδικής βοήθειας, ο συνδρομητής κάτοχος του ΔΑΕ, εξυπηρετείται από τις αντίστοιχες ξένες λέσχες που μετέχουν στο σύστημα αυτό, όπως ακριβώς και τα δικά τους μέλη. Έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις ο συνδρομητής μας ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσει κάποιο ποσό αλλά και τότε θα είναι πολύ χαμηλότερο από εκείνο που θα πλήρωνε ο οποιοσδήποτε μη κάτοχος του ΔΑΕ. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής θα καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό για την εξυπηρέτηση του στην αντίστοιχη ξένη λέσχη, η ΕΛΠΑ θα του επιστρέφει ποσό έως 145 ευρώ, με την προσκόμιση φυσικά σχετικής απόδειξης από τη συγκεκριμένη λέσχη.
• Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης:
Κάθε αυτοκινητιστής που ενδιαφέρεται να ταξιδέψει με το αυτοκίνητό του στο εξωτερικό (ή να οδηγήσει αυτοκίνητο σε χώρα του εξωτερικού) και ειδικά στις χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωμένος να εφοδιαστεί με διεθνές δίπλωμα, που εκδίδεται από την ΕΛΠΑ. Η διάρκεια του διεθνούς διπλώματος είναι μονοετής ή τριετής και εξαρτάται από τον τόπο προορισμού του ενδιαφερόμενου. Για την έκδοσή του απαιτούνται μία φωτογραφία, παρουσίαση του Ελληνικού διπλώματος οδήγησης, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να είναι σε ισχύ, το διαβατήριο ή νέου τύπου Αστυνομική Ταυτότητα. Το διεθνές δίπλωμα εκδίδεται αυθημερόν σε οποιοδήποτε γραφείο της ΕΛΠΑ. Η ΕΛΠΑ αισθάνεται υποχρεωμένη αφενός μεν να συμβουλεύσει κάθε ενδιαφερόμενο που πρόκειται να οδηγήσει στο εξωτερικό να έχει μαζί του και το ελληνικό δίπλωμα οδήγησης, αφετέρου να ενημερώσει τους Έλληνες αυτοκινητιστές ότι δεν είναι σε θέση να εκδώσει διεθνές δίπλωμα παρά μόνο σε όσους επιδεικνύουν την πρωτότυπη, εν ισχύ, ελληνική άδεια οδήγησης. Είναι παράνομο και αδύνατο να εκδώσουμε διεθνές δίπλωμα βάσει οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, όποιος και αν είναι ο λόγος της αδυναμίας του ενδιαφερομένου να επιδείξει την πρωτότυπη άδεια οδήγησης. Το κόστος για την έκδοση διεθνούς διπλώματος μονοετούς ισχύος είναι 45,00 ευρώ και τριετούς ισχύος 85,00 ευρώ.
• Πολύπτυχα:
Το Πολύπτυχο είναι το διεθνές τελωνειακό έγγραφο με το οποίο καλύπτεται η προσωρινή είσοδος οχημάτων επαγγελματικής χρήσης σε χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου, της Ασίας και την Τουρκία. Αποτελεί μια διεθνή εγγύηση ότι οι τελωνειακές υποχρεώσεις και οι φόροι θα πληρωθούν για οποιαδήποτε οικονομική αξίωση που θα προκύπτει από την έλλειψη σφραγίδας εξόδου του αυτοκινήτου από τη χώρα προσωρινής παραμονής τους. Στο Πολύπτυχο αναγράφεται το όνομα του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, το όνομα του οργανισμού που εξέδωσε το πολύπτυχο και η ισχύς του πολυπτύχου. Αναγράφονται επίσης λεπτομερείς περιγραφές του καλυπτόμενου οχήματος. Η ισχύς του πολυπτύχου είναι μονοετής και το κόστος για την έκδοσή του είναι 105,00 ευρώ.
• Πράσινη Κάρτα:
Είναι γνωστό ότι η διεθνής ασφαλιστική κάλυψη "Πράσινη Κάρτα", η οποία εκδίδεται από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες για κάθε ενδιαφερόμενο που θα ταξιδέψει με το αυτοκίνητό του στο εξωτερικό, είναι υποχρεωτική για την περίπτωση που ο ταξιδιώτης εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Εκείνο που δεν είναι γνωστό είναι ότι υπάρχουν χώρες, κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης (Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία) και χώρες της Βαλτικής, όπου υπάρχει το ενδεχόμενο ο ταξιδιώτης να υποχρεωθεί να επιδείξει την "Πράσινη Κάρτα" αμέσως με την είσοδό του στα σύνορα της χώρας και να του επιβληθεί πρόστιμο σε περίπτωση που δεν την έχει. Ειδικά για όσους ταξιδιώτες ρυμουλκούν τροχόσπιτο, οι χώρες αυτές απαιτούν να έχει και το τροχόσπιτο τη δική του "Πράσινη Κάρτα". Αντιθέτως, δεν απαιτείται "Πράσινη Κάρτα" για ρυμουλκούμενο σκάφος (πλοιάριο, βάρκα, γιωτ). Όσον αφορά τις χώρες της Βαλτικής, εκεί επιβάλλεται να υπάρχει "πράσινη κάρτα" και για το ρυμουλκούμενο σκάφος όταν ο ταξιδιώτης θα εισέλθει στις χώρες Λετονία και Εσθονία, ενώ κάτι τέτοιο δεν είναι υποχρεωτικό για τη Λιθουανία.
• Σήμα εθνικότητας:
Το πρόβλημα της αναγνώρισης της εθνικότητας ενός αυτοκινήτου γίνεται συνεχώς και οξύτερο, όχι μόνο από πλευράς συνεπειών σε περίπτωση ατυχήματος, αλλά και από πλευράς διαπίστωσης της νόμιμης κυκλοφορίας ενός αυτοκινήτου σε ξένη χώρα. Αυτό οφείλεται στο ότι το σήμα εθνικότητας (στην Ελλάδα το GR) συχνά δεν επικολλάται σε κάποιο αυτοκίνητο που βγαίνει από τα σύνορα ή ο ιδιοκτήτης του, εσκεμμένα ή από αφέλεια, έχει διατηρήσει κάποιο παλαιό σήμα (τα πιο συχνά είναι το D για τη Γερμανία ή το B για το Βέλγιο), σαν διακόσμηση του αυτοκινήτου του, που όμως έχει ελληνικό αριθμό κυκλοφορίας. Όσοι δεν έχουν αντικαταστήσει τις παλαιές τους πινακίδες με του "νέου τύπου", στις οποίες υπάρχει και το σήμα της εθνικότητας, και πρόκειται να ταξιδεύσουν στο εξωτερικό με το αυτοκίνητό τους, μπορούν να προμηθευτούν το σήμα εθνικότητας GR από οποιοδήποτε γραφείο της ΕΛΠΑ, έναντι του ποσού των 0,88 ευρώ.