Συνεργεί με δίκτυο συλλεκτών-ανακυκλωτών συσσωρευτών. Η μη κερδοσκοπική και πιστοποιημένη με υψηλά πρότυπα δράση της στοχεύει στην διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών με εναλλακτικό & βέλτιστο περιβα

Συνεργεί με δίκτυο συλλεκτών-ανακυκλωτών συσσωρευτών. Η μη κερδοσκοπική και πιστοποιημένη με υψηλά πρότυπα δράση της στοχεύει στην διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών με εναλλακτικό & βέλτιστο περιβαλλοντικά, τρόπο! Ας δούμε ότι πρέπει να ξέρουμε για την COMBATT A.E.

COMBATT A.E., Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας

5342 Επισκέψεις στο άρθρο

Η ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας είναι ευθύνη όλων μας!

ELECTRA HELLAS A.E. BILSTEIN
OIL GS CAPITAL Α.Ε

Η COMBATT A.E. είναι μια εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας για όλη την Ελληνική Επικράτεια και λειτουργεί υπό την έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ). Σκοπός της είναι να αποτελεί πρότυπο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης και να παρέχει άρτιες υπηρεσίες στους υπόχρεους παραγωγούς, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων, μέσω της συνεχούς προώθησης της σύννομης και περιβαλλοντικά βέλτιστης διαχείρισης των αποβλήτων μπαταριών.

Από το 2014, η COMBATT έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο με περισσότερους από 50 αδειοδοτημένους συνεργάτες, (συλλέκτες, αποθηκευτές και ανακυκλωτές), δίνοντας στις επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα μπαταριών μια μεγάλη δυνατότητα επιλογής, ώστε να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Οι μπαταρίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών και πολλών άλλων σημαντικών τομέων της ζωής και της οικονομίας. Υποστηρίζουν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθώς και την ηλεκτροκίνηση, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Καθώς οι περισσότεροι τύποι μπαταριών μπορούν να ανακυκλωθούν σχεδόν εξ ολοκλήρου και να ξαναγίνουν νέα προϊόντα, είναι δεδομένο ότι η ανακύκλωση των μπαταριών είναι η επιτομή της κυκλικής οικονομίας: συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

 

Η Combatt πρωτοπορεί και στον τομέα της ψηφιοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης του αποβλήτου. Από το 2015, έχει δημιουργήσει μια βραβευμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και του ΕΟΑΝ και συμβάλλει καθοριστικά στην απλούστευση και αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων ελέγχων.

Στη COMBATT θεωρούμε ότι ο δρόμος προς την κυκλική οικονομία είναι ευθύνη όλων μας. Με κεντρικό μήνυμα «Η συμβολή σου μετράει», ενημερώνουμε και ευαισθητοποιούμε τους πολίτες και τους επαγγελματίες του κλάδου, προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι.

 

 

Κοινοποίησέ το »

Κοινοποίησέ το »