Με όραμα την αξιοποίηση των Εναλλακτικών καυσίμων!

3433 Επισκέψεις στο άρθρο

Άρχισε την επικοινωνία του ο νέος Σύνδεσμος Εναλλακτικών Καυσίμων Οχημάτων. Με το δελτίο τύπου τους, μας ενημέρωσαν για την δομή, τους στόχους και το όραμα τους. Εμείς ως autotriti είμαστε δίπλα σε κάθε ενέργεια η οποία προάγει eco & eco οφέλη (οικολογικά και οικονομικά). Τόσο για τον καταναλωτή όσο και για το γενικό κοινωνικό καλό όλων μας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (EUROPE GAS)
Ας δούμε τι αναφέρει το νέο συλλογικό όργανο του κλάδου, στο δελτίο τύπου του.

Ο Σύνδεσμος Εναλλακτικών Καυσίμων Οχημάτων Ελλάδος ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2020 από εγκαταστάτες και εισαγωγείς συστημάτων υγραεριοκίνησης και φυσικού αερίου και σήμερα αριθμεί περισσότερα από 35 ενεργά και τακτικά μέλη σε όλη την Ελλάδα.

Το καταστατικό του Συνδέσμου δίνει την δυνατότητα εγγραφής (ως εκτάκτων μελών) σε απλούς ιδιώτες και επαγγελματίες των οδικών μεταφορών χωρίς καμία υποχρέωση.

Κύριος σκοπός του Συνδέσμου είναι η προβολή του έργου των επαγγελματιών του κλάδου καθώς και η ενημέρωση πολιτείας και κοινού για τα οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα της χρήσης των αερίων και λοιπών εναλλακτικών καυσίμων, ιδίως στην αυτοκίνηση.

Το όραμα μας είναι η υγραεριοκίνηση, η χρήση των λοιπών εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και των βιοκαυσίμων όπως το βίο υγραέριο bio Lpg και το ανανεώσιμο φυσικό αέριο RNG να αναγνωριστούν από την πολιτεία και τους καταναλωτές σαν την άμεσα υπαρκτή, τεχνολογικά προηγμένη επιλογή, η οποία φέρνει σήμερα μεγάλα οφέλη στην τσέπη του καταναλωτή και περιβαλλοντικά οφέλη στην πολιτεία στον εθνικό στόχο της μείωσης των ρύπων.

4 οι στόχοι του Συνδέσμου

Η δημιουργία πολιτικής μείωσης των καυσαερίων από τον υπάρχοντα εν κινήσει στόλο οχημάτων.

Η αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που αφορούν τους εγκαταστάτες και τους εισαγωγείς του κλάδου.

Η ενίσχυση της επικοινωνίας του προς τον καταναλωτή. Να τον ενημερώνει για τα εξειδικευμένα καταστήματα και τους πιστοποιημένους τεχνικούς.

Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και την πολιτεία για την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων και θέσπιση νεότερων κανόνων και προδιαγραφών για την ορθή και ασφαλή χρήση των εναλλακτικών καυσίμων.

5 λόγοι γιατί να εγγραφεί μέλος ένας επαγγελματίας

Εκπαίδευση. Δια βίου εκπαίδευση και ενημέρωση των μελών

Ασφάλεια. Συμβάλλει στην προάσπιση των κανόνων νομιμότητας και ασφάλειας στη χρήση των εναλλακτικών καυσίμων για οχήματα.

Υποστήριξη. Παρέχει επιστημονική, τεχνολογική υποστήριξη και ενημέρωση προς τα μέλη.

Σαν σύνδεσμος χρειάζεται την φωνή και την υποστήριξη κυρίως όλων των επαγγελματιών στην υλοποίηση του κοινού μας οράματος.

Γιατί μόνο συνθέτοντας απόψεις και συμφέροντα μπορεί να πετύχει τους κοινούς στόχους.

Για περισσότερες πληροφορίες:
[email protected]   [email protected]  www.sekoe.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

προϊόντα - υπηρεσίες αυτοκινήτου - ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG)

προϊόντα - υπηρεσίες αυτοκινήτου - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (CNG)