ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Κέρδη από δύο πλευρές

19232 Επισκέψεις στο άρθρο

Κερδίστε άμεσα και έμμεσα από την ανακύκλωση του οχήματός σας. Κερδίστε χρήματα μέσω της απόσυρσης που λήγει σύντομα, αλλά και ένα καθαρότερο περιβάλλον για εσάς και τους γύρω σας. Διαβάστε πως θα το κάνετε εύκολα και γρήγορα.

 
Η ανακύκλωση αυτοκινήτων είναι μια απαραίτητη διαδικασία για να αποσύρετε το όχημά σας και διεξάγεται μέσω του δικτύου της ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος). Χωρίς κόπο και χωρίς να χρειαστεί να συνδιαλλαχθείτε με το Δημόσιο (Δ/ση Μεταφορών), το δίκτυο της ΕΔΟΕ θα αναλάβει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανακύκλωση του οχήματός σας, ώστε εσείς να απολαύσετε μόνο τα οφέλη της. 

Ανακυκλώνεται και το αυτοκίνητο…
Μπορεί στους περισσοτέρους η ανακύκλωση να έχει συνδεθεί με το χαρτί, το γυαλί και το αλουμίνιο, ωστόσο γίνεται και για οχήματα, όπου περιλαμβάνονται τόσο τα ελαστικά, όσο και τα λιπαντικά. Μάλιστα, στον κλάδο της ανακύκλωσης οχημάτων, έχουν γίνει αρκετά και σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004 ΦΕΚ 81Α και την Οδηγία 53/2000 της ΕΕ, η ανακύκλωση των παλαιών οχημάτων, επιβάλλεται να γίνεται βάσει αυστηρών περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Για το σκοπό αυτό τον Ιανουάριο του 2004 ιδρύθηκε από τους εθνικούς εισαγωγείς-αντιπροσώπους αυτοκινήτων η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την ονομασία Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος. Η ΕΔΟΕ αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ σύστημα ανακύκλωσης αυτοκινήτων, (Αρ. Έγκρισης 105136 ΦΕΚ907Β/2004). Μέχρι σήμερα η ΕΔΟΕ δραστηριοποιείται σε 35 Νομούς της χώρας συμπεριλαμβανομένων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. 
Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, δεν είναι εφικτή η διαγραφή ενός αυτοκινήτου, ακόμη και αν καταθέσετε τις πινακίδες του, εφόσον δεν το ανακυκλώσετε, ενώ η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται πριν τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ώστε να μη χαρακτηρίζεται εκπρόθεσμη η αποταξινόμηση. 

Τα χαρτιά που θα χρειαστείτε για την ανακύκλωση
Για την ανακύκλωση ενός οχήματος θα χρειαστείτε:
- ¶δεια κυκλοφορίας του οχήματος
- Πινακίδες του οχήματος 
- Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο παραδίδοντος 
- Θεωρημένη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που το όχημα παραδίδεται από εκπρόσωπο του νόμιμου ιδιοκτήτη)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ