• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Πώς λειτουργεί

Αυτό  το  άρθρο  έχει  δημοσιευτεί  στις  13/4/2004
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/4/2004
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Υπερπλήρωση εμβολοφόρων
Πώς λειτουργεί ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας.
Το υπερτροφοδοτούμενο μηχανικό σύνολο αντικαθιστά τη λεγόμενη "φυσική αναπνοή" του κινητήρα διά της εξαναγκασμένης πληρώσεως του κυλίνδρου με αέρα υπό πίεση, ο οποίος παρέχεται από ένα συμπιεστή. Με τον ακόλουθο τρόπο επιτυγχάνεται η αύξηση της μάζας του αέρα με την οποία γεμίζεται ο κύλινδρος σε κάθε περίοδο λειτουργίας του, οπότε καθιστά δυνατή και την καύση (αναλόγως με τις ποσότητες καυσίμου) και επομένως αποδίδει μεγαλύτερη ισχύ. Στο σημείο όμως αυτό θα πρέπει να τονίσουμε πως η ύπαρξη υψηλότερων πιέσεων στον κινητήρα απαιτεί και τη στιβαρότερη κατασκευή του. Ο συμπιεστής υπερπληρώσεως ή υπερπλήρωση με ζεύγος στροβίλου συμπιεστή παράγει ισχύ εκμεταλλευόμενος τα υψηλά θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά των καυσαερίων στην έξοδο από τους κυλίνδρους.

Συνέπειες και ενδείξεις καταστροφής ή δυσλειτουργίας τουρμπίνας.
Στην περίπτωση που ο υπερτροφοδότης έχει τοποθετηθεί στο όχημα από το εργοστάσιο τότε σε περίπτωση βλάβης το πρόβλημα είναι "μικρό" καθώς η αντικατάστασή του ή η επισκευή (σε εξουσιοδοτημένο πάντα συνεργείο) του είναι θέμα της εταιρείας. Τα συχνότερα βέβαια προβλήματα που εμφανίζονται σε μια τουρμπίνα οφείλονται κυρίως σε δικές μας επεμβάσεις. Τα κυριότερα προβλήματα σε ένα υπερτροφοδοτούμενο μηχανικό σύνολο εμφανίζονται -ως επί το πλείστον- στη μηχανική βαλβίδα της πίεσης που ελέγχει τον αέρα. Η συγκεκριμένη βαλβίδα εάν δε λειτουργεί σωστά "ξεγελάει" την πίεση των καυσαερίων με αποτέλεσμα να αυξάνει την πίεση του αέρα που περνάει στον κύλινδρο και να προκαλεί φθορές με αποκορύφωμα τις περισσότερες φορές να "σπάει" την τουρμπίνα. Η μεγάλη λοιπόν τροφοδοσία αέρα σε συνδυασμό με το φτωχό μείγμα εξασθενούν λίγο-λίγο την τουρμπίνα και με την πάροδο του χρόνου υπάρχει περίπτωση είτε να ραγίσει είτε πλέον να μη λειτουργεί κανονικά. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό (και από κάποιον που δε γνωρίζει από μηχανικά προβλήματα) καθώς το μπαρόμετρο (στην περίπτωση που η τουρμπίνα έχει τοποθετηθεί στο όχημα από ιδιώτη) δε θα δείχνει τις σωστές πιέσεις που λειτουργεί ο κινητήρας και ο θόρυβος θα είναι έντονος.
H μηχανική βαλβίδα πίεσης εάν δε ρυθμιστεί σωστά θα δημιουργήσει φθορά στην τουρμπίνα και ίσως ανεπανόρθωτη βλάβη.

Ο κατεστραμμένος υπερτροφοδότης διέλυσε στο πέρασμά του τα περισσότερα μηχανικά μέρη του κινητήρα.

Λειτουργία-κόστος
Η τουρμπίνα ή ελληνιστί υπερτροφοδότης αποτελεί σημαντικό κομμάτι του κινητήρα καθώς αυξάνει την ισχύ του μηχανικού συνόλου και προσδίδει καλύτερες επιδόσεις στο όχημα τόσο από στάση όσο και εν κινήση. Η βλάβη ή δυσλειτουργία του μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του κινητήρα, γεγονός που μπορεί να αποβεί εκτός από επικίνδυνο και δαπανηρό. Η τοποθέτηση ενός καινούργιου υπερτροφοδότη με πίεση έως 2 bar μαζί με την εργασία κυμαίνεται γύρω στα 1.000 ευρώ.