Αστυνομικός και πολίτης οφείλουν να συνεργάζονται και να τηρούν κόσμια στάση κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του οδηγού

73.802 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/11/2012

Σε περίπτωση ελέγχου αλκοτέστ, ο οδηγός δεν μπορεί να αρνηθεί τη μέτρηση καθώς θεωρείται αυτόφωρο αδίκημα. Μπορεί όμως να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα και να ζητήσει αιματολογική εξέταση.

Σε περίπτωση ελέγχου ταχύτητας με ηλεκτρονικά μέσα, ο αστυνομικός είναι υποχρεωμένος να επιδείξει στον οδηγό την ένδειξη του ραντάρ. Ο οδηγός έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει την ένδειξη και να μην υπογράψει τη βεβαίωση της παράβασης ακολουθώντας τη δικαστική οδό.

Εφόσον ο οδηγός επιδείξει στους αστυνομικούς όλα τα απαραίτητα έγγραφα, αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα να τον μεταφέρουν για εξακρίβωση στοιχείων.

Σύμφωνα με το άρθρο 278 (παρ. 2) του Ποινικού Κώδικα, η εφαρμογή χειροπεδών επιτρέπεται μόνο σε όποιον θεωρείται ύποπτος φυγής για κάποιο αδίκημα.

Σε περίπτωση κράτησης, πρέπει να γνωστοποιηθεί ο λόγος και να δοθεί δυνατότητα επικοινωνίας με δικηγόρο ή συγγενικά πρόσωπα.

Ο οδηγός έχει το δικαίωμα να του μιλούν στον πληθυντικό οι αστυνομικοί με την προϋπόθεση ότι και η δική του συμπεριφορά απέναντί τους είναι καθΆ όλα άψογη.

Αν η συμπεριφορά του οδηγού είναι εριστική, οι αστυνομικοί έχουν το δικαίωμα να τον προσάγουν με το αιτιολογικό της απείθειας και αντίστασης κατά της αρχής. Ως απείθεια ορίζεται η άρνηση οποιουδήποτε ελέγχου και ως αντίσταση νοείται οποιαδήποτε άσκηση σωματικής βίας.

Ο οδηγός έχει το δικαίωμα να ζητήσει σωματικό έλεγχο μόνο από αστυνομικό του ίδιου φύλου.

Σε περίπτωση ελέγχου με προτεταμένο όπλο, ο οδηγός έχει το δικαίωμα να ζητήσει αυτό να απομακρυνθεί.

Είτε πρόκειται για αυτόφωρο αδίκημα, είτε για εξακρίβωση στοιχείων, αν η παραμονή του οδηγού στο αστυνομικό τμήμα είναι παρατεταμένη, έχει το δικαίωμα να υποβάλει μήνυση για παράνομη κράτηση.

Ο οδηγός μπορεί κατά περίπτωση να υποβάλει μήνυση για κατάχρηση εξουσίας, απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη.