• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Δείτε για ποιο λόγο η Renault προχωρά σε ανάκληση του Clio.

Ανάκληση για το Renault Clio IV

4.242 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/7/2015

Η Renault προχώρησε στην ανάκληση του Clio 4ης γενιάς. Δείτε ποια αυτοκίνητα αφορά η συγκεκριμένη κίνηση.

 
Ανάκληση αυτοκινήτων Renault µοντέλο Clio IV για έλεγχο και, αν απαιτείται, αντικατάσταση του εύκαµπτου σωλήνα φρένου (µαρκούτσι)

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ, επίσηµη αντιπρόσωπος της Renault στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων Renault µοντέλο Clio IV.

Η ανάκληση αφορά 1760 οχήµατα. Οι αριθµοί πλαισίου των εµπλεκοµένων οχηµάτων είναι συγκεκριµένοι και περιλαµβάνονται εντός των παρακάτω διαστηµάτων:

1) VF15R040H49369601 έως και VF15R040H51559972
2) VF15R0G0H48848614 έως και VF15R0G0H51559666
3) VF15R40SE50535048 έως και VF15R40SE51309499
4) VF15R5A0H48978750 έως και VF15R5A0H51559402
5) VF15R7A0H48710921 έως και VF15R7A0H51309554
6) VF15RFL0H48833558 έως και VF15RFL0H51560385
7) VF15RRL0H48710664 έως και VF15RRL0H48857010
8) VF15RTL0E49539485 έως και VF15RTL0E51559278
9) VF16R040H51325988 έως και VF16R040H51560017
10) VF17R040H50323631 έως και VF17R040H51561589
11) VF17R0G0H50539413 έως και VF17R0G0H51573453
12) VF17RFL0H49034549 έως και VF17RFL0H51561601

συµπεριλαµβανοµένων και των αριθµών πλαισίου VF17RTL0E51243550, VF15RLA0H48848585 και VF17R5A0H50759946.

Στα επηρεαζόµενα οχήµατα υπάρχει πιθανότητα φθοράς του µπροστινού εύκαµπτου σωλήνα φρένων (µαρκούτσι) λόγω τριβής ή/και επαφής µε το πλαστικό κάλυµµα του θόλου του τροχού, σαν συνέπεια µη ορθής συναρµολόγησης του πίσω τµήµατος του πλαστικού καλύµµατος του θόλου του εµπρόσθιου τροχού. Ως αποτέλεσµα υπάρχει πιθανότητα να ανάψει η προειδοποιητική λυχνία χαµηλής στάθµης υγρού φρένων, να εµφανιστεί µεγάλη διαδροµή του πεντάλ φρένου και να µειωθεί η απόδοση του συστήµατος πέδησης.

Μέχρι στιγµής έχουν αναφερθεί µερικές περιπτώσεις παγκοσµίως, που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο θέµα, ενώ στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί κανένα σχετικό περιστατικό.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης ονοµαστικής επιστολής, προκειµένου να προσέλθουν σε οποιοδήποτε Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή Renault επιθυµούν, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε το Τµήµα After Sales της εταιρείας ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ στον αριθµό 210 5706860.

Tags: RENAULT CLIO