Τιμές με Leasing
Επαγγελματικά

Νέο νομοσχέδιο για τα ανασφάλιστα οχήματα - Τι αλλαγές έχει;

2.120 Επισκέψεις στο άρθρο (12/6/2024)
Νέο νομοσχέδιο για τα ανασφάλιστα οχήματα - Τι αλλαγές έχει;

- Αλλαγές στις διατάξεις των νόμων για τα ανασφάλιστα
- Νέο σύστημα διασταυρώσεων και έλεγχοι κάθε 6 μήνες
- Κλιμακωτά πρόστιμα από 30 έως 1.000 ευρώ
- Πότε γίνεται αδρανοποίηση και διαγραφή από τα Μητρώα
- Διευρύνονται και τα κριτήρια «ευάλωτων οφειλετών»

Αλλαγές στις διατάξεις των νόμων για τα ανασφάλιστα

Στη βουλή κατατέθηκε το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα ανασφάλιστα οχήματα αλλά και αυτά για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας .Το νομοσχέδιο αφορά την ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και την εφαρμογή του Κανονισμού 2022/858 και περιέχει τη θέσπιση κλιμακωτών προστίμων, το καθορισμό της διαδικασίας αδρανοποίησης και διαγραφής οχημάτων από τα μητρώα όπως και την διεύρυνση των κριτηρίων για τους «ευάλωτους οφειλέτες»

Νέο σύστημα διασταυρώσεων και έλεγχοι κάθε 6 μήνες

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο θεσπίζεται η διαμόρφωση ενός νέου συστήματος διασταυρώσεων για τον εντοπισμό των παραβάσεων προς τις υποχρεώσεις κυκλοφορίας των οχημάτων. Θα ενεργοποιηθεί νέο σύστημα συνδεδεμένο σε όλες τις βάσεις δεδομένων του δημοσίου για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων, η για οχημάτων που δεν έχουν καταβάλει ακόμα τα τέλη κυκλοφορίας. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται κάθε έξι μήνες από την ΓΓΠΣ με ηλεκτρονική διασταύρωση από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, από το μητρώο Ασφαλισμένων Οχημάτων του Επικουρικού Κεφαλαίου, της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος και του ΤAXISnet.

Κλιμακωτά πρόστιμα από 30 έως 1.000 ευρώ

Μάλιστα τα πρόστιμα προβλέπονται τσουχτερά. Σε περίπτωση ανασφάλιστου οχήματος προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Αν διαπιστωθεί οφειλή ενός τουλάχιστον έτους βεβαιώνονται στο σύνολό τους τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας μετά του προστίμου που αναλογεί. Μάλιστα σύμφωνα με το νομοσχέδιο τα πρόστιμα σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των τελών κυκλοφορίας θα είναι κλιμακωτά 25% επί του τέλους αν καταβληθεί εντός του Ιανουαρίου του επομένου έτους από το έτος καταβολής, 50% επί του τέλους αν καταβληθεί τον Φεβρουάριο ενώ είναι 100% αν καταβληθεί μετά το τέλος Φεβρουαρίου. Σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ.

Αδρανοποίηση και διαγραφή από τα Μητρώα - Πότε γίνεται;

Μία ακόμα διάταξη του νομοσχεδίου ασχολείται με τον καθορισμό της διαδικασίας με την οποία αδρανοποιούνται ή διαγράφονται από τα Μητρώα τα οχήματα. Αναλυτικότερα τα οχήματα που δεν έχουν υποβληθεί σε ΚΤΕΟ και δεν έχουν καταβληθεί για αυτά τέλη κυκλοφορίας  τα τελευταία 7 έτη τίθενται σε καθεστώς προσωρινής αδράνειας και ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες τους έτσι ώστε είτε να προχωρήσουν σε οριστική αδράνεια του οχήματος και στη διαγραφή του από τα μητρώα είτε εφόσον προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, το όχημα να επανακυκλοφορήσει. Σημειώνεται ότι διευκολύνεται η διαγραφή του οχήματος θανόντος  που μπορεί να γίνει χωρίς να έχει μεταβιβαστεί το όχημα στους κληρονόμους. Ενώ σε περίπτωση χρήσης οχήματος που έχει τεθεί σε αδράνεια επιβάλλεται στο κάτοχο του πρόστιμο 10.000 ευρώ καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν στο όχημα για το έτος εντοπισμού. Τέλος εάν εντοπιστεί όχημα σε κυκλοφορία η σε διαφορετικό σημείο από αυτό που έχει δηλωθεί ως σημείο στάθμευσης ενώ έχει υποβληθεί δήλωση ακινησίας αίρεται η ακινησία και επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ από την ΑΑΔΕ. Εάν επαναληφθεί η παράβαση εντός πενταετίας τριπλασιάζεται και αφαιρείται για 3 έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη η του κατόχου του οχήματος.

Συνέχεια του άρθρου >>>
test center
elk test