Κόντεψε να πεθάνει για να αλλάξει ένα ελαστικό

1.476 Επισκέψεις στο άρθρο (24/3/2023)

Πήγαν να αλλάξουν ένα ελαστικό και παραλίγο να χάσει το κεφάλι του πάνω στη ρόδα του pick-up... Και μη χειρότερα!

LEASING RENAULT EXPRESS
OPEL