Τα Φθηνότερα Βενζινάδικα στην περιοχή σου

Πώς γίνονται οι μετρήσεις κατανάλωσης και εκπομπών CO2;

60.769 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/5/2009

Μετρήσεις κατανάλωσης
Όλες οι εταιρείες διεξάγουν τυποποιημένες μετρήσεις κατανάλωσης, σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου του 1999
(1999/100/ΕC). Πιο συγκεκριμένα, αφορούν σε δύο κύκλους μετρήσεων προσομοίωσης σε αστικές και υπεραστικές συνθήκες, ενώ εκείνες διενεργούνται είτε από ανεξάρτητους φορείς με εντολή της εταιρείας, είτε από τον ίδιο τον κατασκευαστή σε δικές του εγκαταστάσεις. Ο μέσος όρος των δύο κύκλων, που προκύπτει από τις αποστάσεις σε κάθε μέρος, αποτελεί τη γνωστή μας "μικτή κατανάλωση". Τα αυτοκίνητα που ελέγχονται έχουν τουλάχιστον διανυθέντα 3.000 χλμ., ενώ η μέτρηση γίνεται σε κάθε περίπτωση ως εξής:
Αστικός κύκλος
Γίνεται σε εργαστήριο και το αυτοκίνητο τοποθετείται σε κυλιόμενο διάδρομο, με θερμοκρασία περιβάλλοντος από 20 έως 30 βαθμούς C. Το αυτοκίνητο είναι κρύο και διενεργεί μια σειρά από επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις και κίνηση με σταθερή ταχύτητα, αλλά και λειτουργία στο ρελαντί. Η μέγιστη ταχύτητα κίνησης είναι 50 χλμ./ώρα, η μέση ωριαία ταχύτητα είναι 19 χλμ./ώρα και η συνολική διανυθείσα απόσταση ισούται με 7 χλμ.
Υπεραστικός κύκλος
Αμέσως μετά τον αστικό κύκλο, πραγματοποιείται η μέτρηση του υπεραστικού, με το αυτοκίνητο έτσι να είναι ζεστό. Και σε αυτή τη μέτρηση το αυτοκίνητο κινείται πάνω σε διάδρομο και διενεργεί κατά το ήμισυ οδήγηση με σταθερή ταχύτητα και κατά το υπόλοιπο μια σειρά από επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις και κίνηση στο ρελαντί. Εδώ η μέγιστη ταχύτητα ανέρχεται στα 120 χλμ./ώρα, ενώ η μέση είναι 63 χλμ./ώρα και πάλι η διανυθείσα απόσταση είναι 7 χλμ.