• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Πως λειτουργει - ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

Το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη βασίζεται σε δύο πρωτεύοντες άξονες που ο καθένας έχει το δικό του υγρό συμπλέκτη. Ο ένας άξονας φέρει τις μονές σχέσεις (1,3,5) και ο άλλος τις ζυγές (2,4,6). Η λογική των σειριακών αλλαγών είναι ότι μπορεί να προετοιμάζεται η αλλαγή με προεπιλογή της επόμενης σχέσης, ακόμα και αν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους επιτάχυνσης. H ενεργοποίηση των δύο συμπλεκτών γίνεται έτσι ώστε να μην παρουσιάζονται διακοπές ροής. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν περιέχονται εξαρτήματα, όπως οι μετατροπείς ροπής, που επιβαρύνουν την ομαλή λειτουργία του κιβωτίου, λόγω της ροπής αδράνειας και της αντίστασης. Παράλληλα, το σύστημα είναι έτσι ρυθμισμένο ώστε να αποφεύγονται, όσο το δυνατόν περισσότερο, οι διπλές αλλαγές, δηλαδή το κατέβασμα των σχέσεων με τη μορφή 4η – 3η – 2α σχέση στο κιβώτιο, στη διαδικασία, για παράδειγμα, του προσπεράσματος. Η παράλληλη διάταξη των συμπλεκτών επιτρέπει την ευκολότερη ψύξη τους, ενώ προσδίδει συμπαγές μέγεθος στην κατασκευή.