Δοκιμες - BMW X5

Όταν παρουσιάστηκε το 1999 η Χ5 έκανε αίσθηση με την οδική συμπεριφορά. Η οδηγική απόλαυση παραμένει σημείο αναφοράς και στην τρίτη γενιά.

BMW X5 3,0si Αsυμβiβαστη!

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2008

Διατηρώντας στο ακέραιο το σπορτίφ χαρακτήρα της μεγαλύτερης έκδοσης των 4,8 λίτρων, η μικρότερη έκδοση των 3,0 λίτρων της BMW X5 δεν απαιτεί οποιουδήποτε είδους παραχώρηση σε κάποιον από τους τομείς εκείνους, που ζητά ο απαιτητικός αγοραστής ενός τέτοιου οχήματος.