mono-sto-autotriti

Χρησιμα - Ελεγχοι - Leasing

Leasing αυτοκινήτου

Ο χαρακτηρισμός "leasing" χρησιμοποιείται για να ορίσει είτε τη Χρηματοδοτική Μίσθωση είτε τη Λειτουργική Μίσθωση (Μακροχρόνια Μίσθωση) και μπορεί να αναφέρεται είτε σε κινητό είτε σε ακίνητο εξοπλισμό εταιρείας ή ιδιώτη.
• Η Χρηματοδοτική Μίσθωση είναι η χρηματοδότηση για τη χρήση του αυτοκινήτου για το μεγαλύτερο τμήμα του κύκλου ζωής του, ενώ μετά τη λήξη της σύμβασης που έχουμε υπογράψει με την εταιρεία, μπορούμε να λάβουμε την κυριότητά του.
• Η Λειτουργική ή Μακροχρόνια Μίσθωση αναφέρεται στη χρήση του αυτοκινήτου για όσο διάστημα έχουμε συμφωνήσει, ενώ μετά, μπορούμε είτε να το επιστρέψουμε, είτε να το πάρουμε υπό την ιδιοκτησία μας, καταβάλλοντας κάποιο ποσόν που έχουμε προσυμφωνήσει (κάτι που δεν είναι δεσμευτικό στις περισσότερες εταιρείες).

Παράμετροι χρονομίσθωσης

Στην περίπτωση της χρονομίσθωσης, δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη -είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εταιρεία- να χρησιμοποιήσει δύο προγράμματα: το πρώτο είναι το ΜΔΕ (Με Δικαίωμα Εξαγοράς) και το δεύτερο είναι το ΧΔΕ (Χωρίς Δικαίωμα Εξαγοράς). Έτσι διαμορφώνεται ανάλογα και το μηνιαίο μίσθωμα. Η μηνιαία δόση περιλαμβάνει τα πάγια έξοδα χρήσης και το κόστος συντήρησης (σέρβις, ελαστικά κ.λπ.) του αυτοκινήτου, με εξαίρεση βέβαια το κόστος της βενζίνης, των διοδίων και των τυχόν προστίμων για παραβάσεις του ΚΟΚ. Ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό της χρονομίσθωσης είναι ότι η επιλογή της έχει μεγαλύτερο φορολογικό όφελος για το μισθωτή, όταν πρόκειται για εταιρεία που λειτουργεί με καθεστώς Α.Ε. και αυτό γιατί, το μηνιαίο μίσθωμα εκπίπτει 100% από το φορολογητέο εισόδημα. Σε κάθε άλλη μορφή επιχείρησης, για να έχουμε την παραπάνω φοροαπαλλαγή, θα πρέπει το αυτοκίνητο να χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση, αλλιώς η Εφορία δεν το συμπεριλαμβάνει στις απαλλαγές (αν, για παράδειγμα, δηλώνουμε ένας πολυτελές αυτοκίνητο για επαγγελματικό). Σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε άλλες μορφές επιχειρήσεων, η δαπάνη της χρονομίσθωσης αναγνωρίζεται από την Εφορία κατά 60% για οχήματα έως 1.600 κ.εκ. και κατά 25% για οχήματα μεγαλύτερου κυβισμού, με απαραίτητη προϋπόθεση, τα οχήματα να χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες τις επιχείρησης.

Τι γίνεται όταν πρόκειται για ιδιώτη;

Οι ιδιώτες που κάνουν χρήση της Μακροχρόνιας Μίσθωσης δεν έχουν καμία φοροαπαλλαγή και συνήθως το μηνιαίο μίσθωμα είναι αρκετά χρήματα παραπάνω απ' ό,τι αν το αγοράζαμε με δόσεις, μέσω διακανονισμού. Όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις, απολαμβάνετε όλες εκείνες τις απαλλαγές που προσφέρονται μέσω του leasing, με επιτόκια πολύ χαμηλότερα από αυτά των καταναλωτικών δανείων, αφού οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να πετυχαίνουν καλύτερες προσφορές, λόγω του μεγάλου στόλου αυτοκινήτων που διαθέτουν. Όπως και στις περιπτώσεις των δανείων, έτσι και στο leasing για ιδιώτες απαιτούνται τα ίδια εχέγγυα, δηλαδή μέσω επίσημων εγγράφων (όπως τα εκκαθαριστικά της Εφορίας) να επαληθεύεται, ότι μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στο μηνιαίο μίσθωμα. Τέλος, αν και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης η αγορά αυτοκινήτου με leasing είναι ευρέως διαδεδομένη για ιδιώτες, στην Ελλάδα, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η μορφή αυτή βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο, με σημαντικές όμως προοπτικές ανάπτυξης, αφού ακόμη τα προγράμματα δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικά.

Σε ποιες κατηγορίες πολιτών απευθύνεται το leasing;

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να είναι από 1 μέχρι 5 έτη συνήθως, ενώ κάτω από συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και στα έξι χρόνια. Θα πρέπει να γνωρίζουμε, ότι οι μισθώσεις μακράς διαρκείας δεν απευθύνονται μόνο σε εταιρείες, αλλά και σε ιδιώτες. Από τα διάφορα προγράμματα χρονομίσθωσης που παρέχουν οι εταιρείες, μπορούν να ωφεληθούν ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες και εταιρείες. Ωστόσο, σε όποια κατηγορία από τις παραπάνω και αν ανήκετε, η καλύτερη κίνηση θα είναι, πριν κάνετε το οτιδήποτε, να συμβουλευτείτε το λογιστή σας ή τη Δ.Ο.Υ που ανήκετε, ώστε να ενημερωθείτε πλήρως για τις φοροαπαλλαγές που δικαιούστε.

Μπορώ να κάνω χρήση του leasing για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο;

Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει η κάθε εταιρεία, μπορείτε να μισθώσετε και μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Ωστόσο, ο βασικός κανόνας που θέτουν όλες οι εταιρείες, είναι ότι η ηλικία του αυτοκινήτου δεν πρέπει να ξεπερνά τα τρία χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, όταν ξεκινήσει η μίσθωση και τα έξι χρόνια, όταν λήξει η σύμβαση που έχετε κάνει. Επιπλέον, σε αυτές τις περιπτώσεις, η εξαγορά του είναι υποχρεωτική κατά τη λήξη της σύμβασης, ενώ κατά τη διάρκεια της μίσθωσής σας μπορείτε να απολαμβάνετε όλες τις παροχές, όπως σε κάποιο καινούργιο αυτοκίνητο, για παράδειγμα υπηρεσίες ασφάλισης, τελών κυκλοφορίας και οδικής βοήθειας.

Πώς μπορώ να πάρω αυτοκίνητο με leasing

Αφού έχετε αποφασίσει ότι το leasing αποτελεί μια συμφέρουσα επιλογή για τον προϋπολογισμό, ακολουθεί μια καλή έρευνα αγοράς για το αυτοκίνητο της αρεσκείας (είτε για το στόλο των οχημάτων που επιθυμείτε, αν πρόκειται για επιχείρηση). Μετά την επιλογή της εταιρείας όπου βρήκατε την πιο συμφέρουσα τιμή, ακολουθεί η υπογραφή των συμφωνητικών της σύμβασης και η καταβολή κάποιας χρηματικής εγγύησης, η οποία επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης (συνήθως είναι 3-5 μισθώματα, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη). Η παραλαβή του αυτοκινήτου γίνεται σε διάστημα το πολύ 15 εργάσιμων ημερών, εάν είναι ετοιμοπαράδοτο, και δεν απαιτείται παραγγελία. Το πρώτο μίσθωμα είναι συνήθως αυξημένο, ενώ μπορείτε και εσείς να επιλέξετε το ύψος του, το οποίο επέχει χαρακτήρα προκαταβολής και είναι σε άμεση συνάρτηση με τη μηνιαία δόση. Σε περιπτώσεις επαγγελματιών ή επιχειρήσεων, δίνεται η δυνατότητα να καταβάλλουν υψηλό μίσθωμα σε κάποια εποχή του χρόνου (εφ' όσον το επιθυμούν), όταν δηλαδή εμφανίζουν μεγαλύτερα κέρδη.

Τι παρέχουν συνήθως οι εταιρείες;

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία μακροχρόνιας μίσθωσης. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, η βάση των καλύψεων είναι κοινή -όπως μπορείτε να δείτε και παρακάτω- ανάλογα με το με ποιο πρόγραμμα και με ποια εταιρεία θα συνάψετε συνεργασία. Υπάρχει περίπτωση να πετύχετε ευνοϊκότερους όρους συνεργασίας. Τέλος, ανάλογα με τη συμφωνία που έχουμε υπογράψει, ενδέχεται να μας παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τρομοκρατικές ενέργειες, ασφάλιση για μεταφορά με πλοίο και 24ωρη γραμμή επικοινωνίας, για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσουμε.
Τι προσφέρουν οι περισσότερες εταιρείες στα βασικά τους πακέτα:
1. Τέλη κυκλοφορίας
2. Ασφάλεια: Με βάση όλες τις συμβάσεις, είναι υποχρεωτική η μικτή ασφάλεια, που καλύπτει αστική ευθύνη προς τρίτους για σωματικές βλάβες, αστική ευθύνη προς τρίτους για υλικές ζημιές, ίδιες ζημιές, πυρκαγιά (σε περίπτωση ολικής καταστροφής το αυτοκίνητο αντικαθίσταται με άλλο, αντίστοιχου τύπου και ηλικίας), κλοπή (σε περίπτωση ολικής κλοπής, το αυτοκίνητο αντικαθίσταται με άλλο, αντίστοιχου τύπου και ηλικίας), φυσικά φαινόμενα και θραύση κρυστάλλων.
3. Πλήρη συντήρηση: Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή και με το κόστος της να καλύπτεται από την εκμισθώτρια εταιρεία.
4. Αντικατάσταση ελαστικών σε προκαθορισμένα χιλιομετρικά διαστήματα.
5. Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος. Το αυτοκίνητο αντικατάστασης δεν είναι απαραίτητα ίδιου τύπου με το αυτοκίνητο του μισθωτή, αν και η εταιρεία καταβάλλει προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.
6. 24ωρη κάλυψη οδικής βοήθειας
7. Pick up and delivery service. Η εκμισθώτρια εταιρεία αναλαμβάνει τη μεταφορά και επιστροφή του αυτοκινήτου, όταν χρειαστεί να επισκεφθεί το συνεργείο.

Γιατί με συμφέρει το leasing;

· Εξασφαλίζω φορολογική έκπτωση όταν διαθέτω κάποια επιχείρηση (αφού το μίσθωμα εκπίπτει φορολογικά 100% όταν πρόκειται για Α.Ε, ενώ για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις εκπίπτει 60% για οχήματα έως 1.600 κ.εκ και 25% για μεγαλύτερου κυβισμού).
· Εξασφαλίζω μεγαλύτερη ρευστότητα, αφού δεν επηρεάζονται τα κεφάλαιά μου.
· Δε χρεώνομαι την απαξίωση του αυτοκινήτου, που επέρχεται από τη χρήση του.
· Μειώνω το κόστος χρήσης του αυτοκινήτου μου, μέσω των καλύψεων που μου παρέχονται.
Προσοχή: Η απόκτηση του αυτοκινήτου με leasing δε σημαίνει σε καμία περίπτωση και ασυδοσία. Αυτό μεταφράζεται, ότι υπεύθυνος για τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου, ενώ στις περιπτώσεις που αποδειχθεί ότι είστε αρκετά επιρρεπείς σε ατυχήματα, ίσως σας επιβληθούν κάποιες κυρώσεις.

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το μίσθωμα;

- Από τον αριθμό των αυτοκινήτων: Αυτό μεταφράζεται, ότι αν κάποιος προτίθεται να συνάψει σύμβαση leasing για 10 αυτοκίνητα που επιθυμεί να έχει στην επιχείρησή του, θα πετύχει καλύτερες τιμές, από κάποιον που θα ζητήσει προσφορά για 1 αυτοκίνητο. Όσον αφορά στους ιδιώτες, οι χαμηλότερες τιμές μπορούν να επιτευχθούν, όταν απευθύνονται σε μεγάλες εταιρείες, που λόγω του μεγάλου στόλου αυτοκινήτων που διαθέτουν, εμφανίζουν και χαμηλότερες τιμές.
- Από το μοντέλο και το καθεστώς leasing: Ανάλογα με το αυτοκίνητο και τον κυβισμό που θα επιλέξουμε, διαμορφώνεται και το μηνιαίο μίσθωμα. Δηλαδή, λαμβάνεται υπ' όψιν η μεταπωλητική αξία του αυτοκινήτου, καθώς και το αν έχουμε υπογράψει για το αν θα είναι με εξαγορά ή όχι. Στις περιπτώσεις όπου ο πελάτης προτίθεται να εξαγοράσει στο τέλος το αυτοκίνητο, το μίσθωμα είναι αρκετά χαμηλότερο, αφού η εταιρεία δεν επωμίζεται το ρίσκο πώλησης ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Τέλος, σε άμεση εξάρτηση με ύψος του μισθώματος βρίσκεται και το χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμούμε να κρατήσουμε το αυτοκίνητο (το διάστημα αυτό κυμαίνεται από 1 έως 5 χρόνια). Δηλαδή, όσο περισσότερο κρατήσουμε το αυτοκίνητο, τόσο καλύτερη τιμή θα πετύχουμε.
- Τα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου: Σε κάθε σύμβαση αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός χιλιομέτρων που μπορεί να καλύψει ο χρήστης του αυτοκινήτου (συνήθως 45.000 με 50.000 σε μια 3ετία). Όταν υπερβεί κάποιος αυτό το όριο, τότε πληρώνει κάποια έξτρα χρήματα, αφού θεωρείται ότι επιβαρύνει το κόστος συντήρησης του αυτοκινήτου.
-Από την οικονομική κατάσταση του πελάτη: Όπως συμβαίνει και με τις αγορές μέσω διακανονισμού, έτσι και στο leasing, οι εταιρείες ελέγχουν την οικονομική κατάσταση των πελατών και διαμορφώνουν ανάλογα την εγγύηση και το μηνιαίο μίσθωμα.

Εταιρείες Leasing

Επωνυμία
Τηλέφωνο
Aspis Leasing
210/ 9497155
Αγροτική leasing
210/ 3236404
Auto Market Δ. Ιωάννου Α.Ε
25310/ 20891
ALD Automotive
210/ 4840000
Alpha Leasing
210/ 3266364
Avis/ Πειραιώς Best Leasing
210/ 6879600
BNP Paribas Leasing Departmen
210/ 7468000
Budget
210/ 9311285
Drive SA
210/ 2310/ 472600- 8
Εμπορική Leasing
210/ 6773200
ERGO Leasing
210/ 3215102
ETBA Leasing
210/ 3600411- 16
Hertz Auto Hellas
210/6264112
Intersale - Intersalonica
2310/ 492100
Interlease
210/ 8939030
Leaserplan
210/ 6898760- 3
Marfin Leasing
210/ 6803300
Masterlease
210/ 8124800
Multifin AE
210/ 9819766
Πανταζής Leasing
210/ 6801668
Robopoulos/ Roborent
2310/ 789000
Sales & Marketing Long Term
210/ 3498806
Eurolease
210/ 2808300
Cyprus Leasing
210/ 6418732
Probank AutoLeasing
210/ 3392636