Τα μυστικά της υπερσυμπίεσης

10806 Επισκέψεις στο άρθρο

Στην ουσία η αρχή λειτουργίας της μηχανικής συμπίεσης περιγράφεται ως εξής. Πρόκειται για την σύνδεση του συμπιεστή με τον κινητήρα μέσω ενός ιμάντα

`Aλλη μία σχολή για την συμπίεση του αέρα είναι  μηχανική υπερσυμπίεση . Στην ουσία η αρχή λειτουργίας της μηχανικής συμπίεσης  περιγράφεται ως εξής. Πρόκειται για  την σύνδεση του συμπιεστή με τον κινητήρα μέσω ενός ιμάντα. Με αυτό τον τρόπο ο βαθμός συμπίεσης του αέρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον ρυθμό περιστροφής του κινητήρα, αφού όσο ανεβαίνουν οι στροφές τόσο αυξάνεται και η συμπίεση του αέρα. Αυτό το χαρακτηριστικό των μηχανικών συμπιεστών συνεπάγεται ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα.

Το πλεονέκτημα είναι ότι με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η άμεση απόκριση του κινητήρα στο παραμικρό πάτημα του γκαζιού ακόμα και από τις πολύ χαμηλές rpm. Ωστόσο το μεγάλο μειονέκτημα των συμπιεστών στροφάλου, είναι ότι η λειτουργία τους καταναλώνει ισχύ από τον ίδιο τον κινητήρα λόγω της άμεσης σύνδεσης με τον μέσω ιμάντα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται ο βαθμός απόδοσης συνολικά του κινητήρα ωστόσο αυτός παραμένει οπωσδήποτε καλύτερος από τον αντίστοιχο ενός ατμοσφαιρικού. έτσι σε αντίθεση με το τούρμπο οι μηχανικοί συμπιεστές χωρίζονται σε 3 τύπους, τους οποίους σας τους παρουσιάζουμε.

Roots, o πρώτος και πιο δημοφιλής συμπιεστής

Η εξαιρετική συμπεριφορά του Roots στις χαμηλές σ.α.λ. και o καλύτερος βαθμός απόδοσης του από τους άλλους τύπους συμπιεστών, τον κατατάσσουν στο πιο γνωστό μηχανικό συμπιεστή. Όντας συμπιεστής με τον στροφαλοφόρο άξονα μπορεί να περιστρέφεται με διαφορετικούς ρυθμούς.  Μια τυπική σχέση μετάδοσης μεταξύ τους είναι 2.5:1, δηλαδή αν ο κινητήρας περιστρέφεται για παράδειγμα στις 2.000 σ.α.λ., ο συμπιεστής περιστρέφεται στις 5.000 σ.α.λ. Το μειονέκτημα του είναι ότι η υπερπλήρωση γίνεται σε μέτριο βαθμό, ενώ οι ροτόρες του είναι πολύπλοκοι.

 O συμπιεστής του διδύμου κοχλία.

Ο συμπιεστής του διδύμου κοχλία είναι ακόμα πιο πολύπλοκος μηχανικά από τον Roots λόγω της γεωμετρίας των ροτόρων, που διαθέτει, αλλά και λόγω της διαφορετικής ταχύτητας περιστροφής τους (σχέση μετάδοση 3:5).

Ο φυγόκεντρος συμπιεστής των supersport μοτοσυκλετών 

Ο φυγοκεντρικός συμπιεστής δεν χρησιμοποιείται σε κανένα αυτοκίνητο παραγωγής. Χαρακτηριστικό της λειτουργίας του είναι η μεγαλύτερη υστέρηση απόκρισης (σε σχέση με τους Roots και δυσδίμου κοχλία) και οι μεγάλες φθορές του ροτόρα λόγω της μεγάλης ταχύτητας περιστροφής.  

Ο δυνατός  θόρυβος και το πρόσθετο  βάρος τα μειονεκτήματα τους

Πολλοί φίλοι του αυτοκινήτου αποφεύγουν τους μηχανικούς συμπιεστές για διάφορους λόγους, όπως τον δυνατό θόρυβο που προκαλούν και  το βάρος που προστίθεται στον κινητήρα που επηρεάζει αρνητικά το κράτημα του αυτοκινήτου. Επίσης απαιτείται μεγάλη κατασκευαστική ακρίβεια στους ρότορες με ανάγκη για πολύ χαμηλές ανοχές στο κομμάτι ρότορα-κελύφους και ρότορα με ρότορα, κάτι που αυξάνει το κόστος ανάπτυξης.