Πιστοποιήσεις τεχνιτών και εξαρτημάτων!

42550 Επισκέψεις στο άρθρο

Έπειτα από επικοινωνία που είχαμε με το υπουργείο και την άψογη αντιμετώπιση τους σε κάθε μας ερώτημα, προέκυψε το συμπέρασμα, ότι το κομμάτι των μετατροπών σε φυσικό αέριο και των ανάλογων πιστοποιήσεων είναι οριοθετημένο και ξεκάθαρο, τόσο για τα εξαρτήματα όσο και για τους τεχνίτες.
Με το προεδρικό διάταγμα 66/2010 «Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων», ξεκαθαρίζονται όλα τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να έχει ο υποψήφιος τεχνίτης, όπως:
α) να είναι κάτοχος μιας, τουλάχιστον, εκ των αδειών άσκησης επαγγέλματος των αναφερομένων στο άρθρο 2 παρ. 2, περίπτωση α (μηχανοτεχνίτης), περίπτωση β (ηλεκτροτεχνίτης), περίπτωση γ (τεχνίτης συσκευών υγραερίου) και στο άρθρο 4 παρ. 4α (διπλωματούχος μηχανικός αυτοκινήτων) και παρ. 4β (τεχνολόγος μηχανικός αυτοκινήτων) του ν. 1575/85, όπως ισχύει. Επίσης να έχει προϋπηρεσία σε όμοια εργασία συνεργείου τοποθέτησης, συντήρησης και επισκευής εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων 6 τουλάχιστον μήνες.
γ) να έχει λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση, κατόπιν επιτυχημένης εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον εκατό (100) ωρών η οποία συντελείται από Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ειδικά πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο πρόγραμμα σπουδών θα συμπεριλαμβάνεται η αντίστοιχη εξειδικευμένη ύλη και οι ώρες διδασκαλίας, είτε από επίσημο αντιπρόσωπο εισαγωγής εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων με αέρια καύσιμα, ο οποίος πρέπει να διαθέτει βεβαίωση επάρκειας ως εκπαιδευτής από το εργοστάσιο κατασκευής. Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει και πρακτική εκπαίδευση. 


Πιστοποιήσεις
Επιπλέον το υπουργείο έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες κι έχει δώσει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνει το kit μετατροπής σε CNG. Αναζητήστε τες στο site του υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Γράψε τι ψάχνεις
Κατάσταση
Ψάξε ανά κατηγορία
Μάρκα
Μοντέλο
Χρονολογία
 
Τιμή από
Τιμή έως
Εργοστασιακός Κωδικός