Νέα δεδομένα στην αγορά της αεριοκίνησης, με το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο να ετοιμάζεται να δώσει νέα ώθηση σε CNG και LPG

Νέα ώθηση στην αεριοκίνηση

7301 Επισκέψεις στο άρθρο

Το νέο θεσμικό πλαίσιο δημιουργεί νέα δεδομένα για την ανάπτυξη της αγοράς καθώς παρέχει οικονομικά και μη οικονομικά κίνητρα, φοροαπαλλαγές, νομοθετικές ρυθμίσεις ενώ ενθαρρύνει τις επενδύσεις στον τομέα αυτό (ιδιωτικές και δημόσιες).

 
Περαιτέρω ώθηση στην αεριοκίνηση δίνει το νέο νομοσχέδιο για τα εναλλακτικά καύσιμα το οποίο ενσωματώνει την Κοινοτική Οδηγία που αφορά στην ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η ευρωπαϊκή οδηγία για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης κ.ά. διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, η χώρα μας καθίσταται η έκτη χώρα μεταξύ των 27, που εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή οδηγία για την διεύρυνση της αγοράς καυσίμων πέραν των πετρελαιοειδών.

Το νομοσχέδιο προωθεί πρωτοβουλίες χρήσης «πράσινων καυσίμων» στις δημόσιες συγκοινωνίες με σκοπό τη μείωση των εκπομπών ρύπων ενώ προβλέπονται και άλλα μέτρα όπως είναι η προνομιακή πρόσβασή τους σε ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, πολιτική στάθμευσης, ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας, στοιχεία που προβλέπεται ότι θα επιφέρουν αύξηση της ζήτησης για οχήματα νέων τεχνολογιών και μη συμβατικά καύσιμα. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα δώσει ώθηση σε όλους τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους κλάδους όπως είναι οι αυτοκινητοβιομηχανίες, τα συνεργεία, τα πρατήρια, οι τεχνικοί και οι ειδικοί επιστήμονες ενώ η χώρα μας έχει τη δέσμευση  έως τον Νοέμβριο του 2019, να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες της σε σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ